Automatiseret ultralydsinspektion undersøger tilstanden af komponenter og anlæg, efter de er sat i drift. Få hurtigt overblik over, hvor du kan levetidsforlænge eller skal reparere for at undgå havari.

Som anlægsejer eller driftschef på et anlæg er periodisk inspektion en vigtig del af dit arbejde. Du skal vurdere, hvordan tilstanden på eksempelvis dine rørledninger, vindmøllevinger, varmevekslere eller tanke er, så du kan optimere din produktion og samtidig sikre dig, at der ikke opstår havari på anlægget.

Med automatiseret ultralyd opnår du en bedre driftsøkonomi, når vi ser ind i dit produkt eller din konstruktion og inspicerer for mulige fejl, der kan påvirke kvaliteten, sikkerheden og ydeevnen. 

Du opnår bl.a. disse fordele med automatiseret ultralydsinspektion:

 • Levetidsforlængelse giver økonomiske gevinster
  Som anlægsejer er der stor økonomisk værdi i at kunne levetidsforlænge enten hele eller dele af anlægget. Den automatiserede ultralydsinspektion bidrager med værdifulde data og input til tilstandsvurderingen, så du kan vurdere om komponenter på fx vindmøllefundamenter, jacket strukturer og tanke skal udskiftes, repareres eller kan levetidsforlænges.
 • Få opklaret havari, og undgå det sker igen
  Opstår der et havari på dit anlæg, har du brug for at få opklaret, hvad der gik galt og forhindre, at det sker igen. Du har også brug for at vide, om lignende komponenter i dit anlæg har samme fejl med risiko for flere havarier. Med automatiseret ultralydsudstyr er du altid sikker på at få en objektiv og retvisende vurdering af svejsningen eller korrosionsmålingen. 
 • Forbedret arbejdsmiljø minimerer risiko for arbejdsulykker
  Med automatiserede løsninger til ultralydsinspektion kan du få undersøgt indersiden af en tank med et giftigt arbejdsmiljø af en fjernstyret robot. Du slipper for minutiøs rengøring og undgår at eksponere personalet for fx radioaktiv stråling, høj varme eller giftige dampe.

Automatiseret ultralydsinspektion finder fejlene

Udover at kende tilstanden af dit anlæg og vide hvor du kan levetidsforlænge det, er det også vigtigt, at du finder eventuelle fejl i dine produkter eller konstruktioner, så du undgår efterfølgende reklamationer.

Automatiseret ultralydsinspektion er metoden, der sikrer dig:

 • Komplet inspektion
 • Fuld dokumentation
 • Øget produktionshastighed
 • Færre uforudsete produktionsstop
 • Øget produktkvalitet 
 • Reducerede produktionsomkostninger.

Du kan bruge vores automatiserede ultralydsløsninger til at:

 • Inspicere svejsninger
 • Måle materialetykkelse og korrosion
 • Påvise revner og sprækker
 • Angive ToFD fejlstørrelser.

Du kan også få et cloud-baseret add-on, der uploader alle dine inspektionsdata til skyen. Så kan du se data fra alle dine produktionssites og tilgå data hvorfra i verden, du befinder dig.

Fejltyper på vindmøllevinger

En vindmøllevinge er en kompleks struktur, der potentielt kan indeholde mange fejl. Automatiseret ultralydsinspektion er særdeles velegnet til at finde fejl på vindmøllevinger pga. fejlenes fysiske natur og geometri.

Vores automatiserede ultralydsløsninger skanner din vindmøllevinge for typiske indre produktionsfejl som f.eks. delamineringer, limfejl og resinfattige områder. Ultralydsudstyret visualiserer og opmåler fejlareal, dybde og samlet laminattykkelse.

Interne produktionsfejl på vindmøllevinge
Interne produktionsfejl på vindmøllevinge

Kontakt os, og få hjælp til at vælge det udstyr til automatiseret ultralydsinspektion, der opfylder dine behov. Vi har over 40 års erfaring i udvikling af både standardudstyr og helt unikke kundespecifikke løsninger.