Cloud-baseret løsning til automatiseret ultralyd reducerer inspektionstiden og giver hurtigt overblik over hele din produktion med vished om, at dine data er korrekte, sikkert gemte og altid tilgængelige.

Som add-on til vores automatiserede løsninger til ultralydsinspektion kan et cloud-baseret system håndtere alle dine inspektionsdata. Det øger trygheden for datasikkerhed og giver dig samtidig store økonomiske besparelser.

Løsningen favner hele værdikæden i din produktion fra selve ultralydsscanningen af det færdige produkt over opsamling og evaluering af data, til du står med det fuldstændige overblik over kvaliteten af hele din produktion. Det hele foregår så automatisk og sikkert som muligt.

Med FORCE Technologys cloud-baserede løsning til automatisk inspektion opnår du:

  • Store økonomiske besparelser med reduceret inspektionstid
    Reducér inspektionstiden med op til 95 %, når bare én inspektør håndterer ultralydsudstyret. Via kunstig intelligens kan vores cloud-baserede løsning evaluere data omgående, og du opnår en væsentlig reduceret gennemløbstid på fabrikken og kan hurtigt afskibe dine godkendte produkter.
  • Øget kvalitet og automatisk sikring af inspektionsdata
    Med en automatiseret løsning undgår du menneskelige fejl ved manuel inspektion og evaluering. Du ved, du kan stole 100 % på de registrerede data, og vi garanterer, at de er sikkert gemt og altid tilgængelige.
  • Omgående optimering af produktion på tværs af produktionssites
    Opdager du en produktionsfejl, kan du hurtigt standse produktionen og effektivt udrulle en ny arbejdsprocedure på tværs af dine fabrikker. Det begrænser spild betydeligt, og du minimerer risikoen for evt. senere havari eller reklamationer.

Som produktionsansvarlig har du med vores cloud-baserede inspektionssystem altid overblik over kvaliteten af din produktion på et globalt plan. Data bliver automatisk indekseret ud fra dine egne kriterier, det kan fx være fabrik, maskine, dato, fejltype mv. Du har derfor altid dokumentation for, at produkterne overholder specifikationerne og de krav fra kunder eller standarder, der måtte være. 

Hvis du scanner stålkonstruktioner med svejsesømme, markerer scanneren automatisk, hvor der er en svejsefejl, så du omgående kan reparere den.

Selvom du benytter dig af manuel evaluering af inspektionsdata, giver vores cloud-baserede løsning mulighed for, at dine folk kan gå i gang med behandling af data omgående, også selvom de befinder sig på den anden side af jorden via den globale adgang til inspektionsdata.

Se, hvordan en cloud-baseret inspektionsløsning kan se ud for din produktion

Du kan altid få demonstreret, hvordan en cloud-baseret inspektionsløsning kan se ud for din virksomhed. Kontakt os, og vi viser dig, hvordan du hurtigt kan profitere af muligheden.