Med røntgen- og ultralydsinspektion visualiserer vi det usynlige med data, der sikrer både dit procesanlæg og kvaliteten af dit produkt, så det overholder de angivne krav og standarder.

Få mest mulig viden om din produktion og kvaliteten af dine produkter. Med røntgen- og ultralydsinspektion i din produktion ved du altid, om dine produkter overholder de opsatte krav og standarder. Du ved på forhånd, hvis der er fremmedelementer i dine produkter og kan sortere dem fra, inden de laver skade på dit produktionsapparat.

Vælg mellem manuelle og automatiserede røntgen- og ultralydsløsninger, der oftest er 100 % kundetilpassede, og med en cloud-baseret løsning er dine data altid tilgængelige og sikrede.

Med vores røntgen- og ultralydsløsninger opnår du:

 • Stærkt reduceret risiko for fejlproduktion 
  Når du løbende kan overvåge, hvordan dine produkter ser ud inden i, kan du lynhurtigt få rettet op på eventuelle fejl. Dermed undgår du reklamationer, unødigt spild og at sende en fejlproduktion til deponi.
 • Sikkerhed for at produktionsapparatet ikke lider skade
  Med løbende automatiseret inspektion er du sikker på, at der ikke findes fremmedelementer eller fejlbehæftede svejsninger i dine produkter, der kan skade dit produktionsudstyr med nedetid og stærkt forøgede omkostninger til følge. 
 • Dokumenteret kvalitet af dine produkter
  Du er altid sikret fuld dokumentation af kvaliteten af dine produkter. Du kan garantere dine kunder, at deres krav til regler og standarder er opfyldt, hvis du fx producerer rør til olie/gas industrien eller til fjernvarme. Her kan fejlbehæftede produkter få store konsekvenser for mennesker og miljø.
 • Store økonomiske besparelser på mandskab og råvarer
  Hvis du overgår fra manuel til automatiseret inspektion, reducerer du tiden til produktionskontrol betragteligt, og du kan samtidig reducere behovet for mandskab. Når du løbende kan se ind i produktet under produktionen, giver det dig mulighed for at justere tolerancerne og spare på materialeudgifterne uden at slække på kvalitetskravene.

Få hjælp til at vurdere, hvordan produktet ser ud inden i

Med måledata fra vores inspektionsløsninger kan du forsikre din kunde om, at produktet lever op til gældende standarder og jeres aftalte specifikationer.

Vi leverer røntgeninspektionsløsninger indenfor:

 • Rør: fjernvarme, olie/gas, subsea
 • Isoleringsprodukter
 • Trævarer: plader, mdf, spånplader, facadeplader
 • Svejsning af stålemner
 • Transport-/conveyorsystemer.

Du kan ikke på ydersiden se, om disse produkter lever op til de standarder, krav og specifikationer, der findes på området. Det er fx nødvendigt, at alle delkomponenterne i rør til fjernvarme, olie/gas og subsea industrien er placeret helt korrekt, så de kan samles uden problemer, opfylder isoleringsevnen og ikke resulterer i miljømæssige katastrofer.

Isoleringsprodukter og trævarer er sammensat af små komponenter, som presses sammen til det endelige produkt. Kun med kontinuerlig røntgeninspektion ved du, om fordelingen af materialet er optimalt, så du ender med et homogent produkt.

Få en holdbar og funktionsdygtig inspektionsløsning

Du får en komplet løsning, som vi konkretiserer og sandsynliggør for dig og dit team, og I kan være helt sikre på, at den valgte løsning er holdbar og funktionsdygtig.

Vores knowhow er opbygget over 50+ år, og med en solid ballast af 1100+ eksperter har vi det optimale udgangspunkt for at producere lige netop den løsning til røntgen- eller ultralydsinspektion, der er optimal for din produktion og din virksomhed. 

Har du et udviklingsprojekt og behov for sparring?

Vi er også jævnligt involveret i udviklingsprojekter, hvor vi bidrager med til løsninger til underleverandører til OEM´er. 

Kontakt os, hvis du vil se, hvilken inspektionsløsning der er optimal for din virksomhed eller har behov for sparring til et udviklingsprojekt.