Inspektion af ammoniaktanke i drift giver en betydelig økonomisk fordel sammenlignet med en traditionel indvendig inspektion af tanken.

Inspektion af ammoniaktanke er kritisk

Krav fra en ejer har ført til udvikling af et system til inspektion af svejsninger i ammoniak-lagertanke i drift. FORCE Technologys inspektionssystem er baseret på vores velgennemprøvede automatiske ultralydinspektionssystem P-scan.

Inspektionsrobotten er udviklet til inspektion af svejsninger i ammoniaklagertanke i drift. Et installationsværktøj er udviklet til at placere robotten på indersiden af tanken gennem et mandehul i den ydre tank. Mellemrummet mellem ydre og indre tank er fyldt med giftige ammoniakdampe og har en temperatur på -32 °C. Dette stiller store krav til robottens inspektionsformåen og integritet.

Inspektionsrobotten har 8 ultralydkanaler og kan tilkobles med puls-ekko, krybe-bølge og ToFD (Time of Flight Diffraction) sonder. Inspektionsrobotten kan sættes op med den optimale inspektionsopsætning for detektion og udmåling af SCC (Stress Corrosion Cracks) i svejsningerne og de varmepåvirkede zoner.

Inspektionssystemet består af:

  • fjernbetjent inspektionsrobot med kameraer og ultralyd
  • fjernbetjent installationsværktøj til installation af robot gennem mandehul
  • habitat med kontrollérbar atmosfære foran mandehul på ydertanken
  • container med kontrolrum, værksted og elektronik.
Klik på billedet for at se en video af en ammoniaktankinspektion.