Højtrykskalibrering sikrer et korrekt målt og stabilt flow. En flowmåler, der er kalibreret af vores eksperter i Vejen, har minimal kalibreringsusikkerhed, og du kan derfor altid stole på resultatet. 

Verdens største lukkede loop til højtrykskalibrering af flowmålere

  • Akkrediteret til at kalibrere målerstrenge der svarer til on-site forhold i trykområdet mellem atmosfærisk tryk og op til 65 bar g 
  • Kan kalibrere målersystemer med to målere i serie som efterspurgt af slutbrugere (upstream/downstream).

Hvad kan du bruge MEGA loopet til?

Hvis du producerer flowmålere, arbejder med energitransmission eller distribution eller afregning af energi, er der mange fordele ved højtrykskalibrering. Vores eksperter er klar til at besvare dine spørgsmål og anvise dig den mest optimale kalibrering.

Du kan altid at få eksperthjælp til højtrykskalibrering

Vores kalibreringseksperter har stor erfaring og indgående viden om højtrykskalibrering og deltager i EUREGA, der er det europæiske samarbejde om harmonisering af kubikmeter måleenheden for naturgas. 

Du kan hurtigt få udskiftet en måler uanset målertype og -størrelse, og du er altid sikret høj kvalitet og sporbarhed i højtrykskalibreringen. 

Akkrediteret kalibrering af højtryksmålere 24/7

Kalibrer flowmålere i enhver størrelse ved maksimalt tryk og flow, året rundt.

Vi har meget fleksible kalibreringsslots og kalibrerer i døgndrift inkl. nætter og weekender, hvis du har behov for det. Du har mulighed for at overvære kalibreringen af dine målere live eller via livetransmission på computer.

MEGA loop

Book en tid

Kontakt os med dine kravsspecifikationer, og vi vil vende tilbage til dig. 

Send dit udstyr til FORCE Technology, Navervej 1, 6600 Vejen, hvis du allerede har booket en tid til højtrykskalibrering.

MEGA Loop er klargjort til Power-to-X og kalibrering med brint

MEGA loopet er næsten tre gange større end andre eksisterende kalibreringsfaciliteter i FORCE Technology, både hvad angår længde, målersektion, måler størrelse og flow. Det bliver klart til den grønne omstilling og Power-to-X, idet det på længere sigt kan håndtere op til 25 % brintblandinger. 

NA Image
MEGA loopet er fremtidssikret.
 
NA Image
Se, hvad kunder og partnere siger om MEGA loopet.
 

Typer af målere

Vi kalibrerer mange typer af målere:

  • Turbinemålere
  • Swirlmålere
  • Ultralydsmålere
  • V- og M-cone målere
  • Vortex-målere
  • Coriolos-målere 
  • Termiske masseflowmålere
  • Masseflow-controllere

Hvad er metrologi?