Få den mest præcise kalibrering af din flowmåler med MEGA loop, verdens største lukkede loop, der opererer ved maksimalt tryk og flow året rundt.

En unøjagtig flowmåler skaber unøjagtigheder i købet af volumener af gas flow. I værste fald kan selv en mindre unøjagtighed betyde tab på millioner. 

Kalibrering på vores faciliteter garanterer højeste nøjagtighed og laveste usikkerhed - og sikrer, at mængden, der passerer gennem målerne, afregnes korrekt. 

Den unikke facilitet til højtrykskalibrering i Vejen, kan operere ved maksimalt tryk og flow året rundt. Den er akkrediteret til at kalibrere målerstrenge under driftsbetingelser svarende til on-site-forhold i trykområdet mellem atmosfærisk tryk og op til 65 bar g - med maksimal miljømæssig forsigtighed. 

Den arbejder på primærniveau og skaber sporbarhed ved at udvikle den europæiske naturgas-kubikmeter (EUREGA). Vores kalibreringsydelser er akkrediteret af DANAK.

MEGA loop højtrykskalibreringsfaciliteten har følgende kapacitet:

  • 12" (300 mm) lukket højtryksloop til kalibrering af flowmålere
  • 10” (250 mm) lukket højtryksloop til kalibrering
  • 4" primær dobbeltstrenget piston prøver 
  • 24" (600 mm) og 65 bar lukket højtryksloop til kalibrering af flowmålere
  • 34” (850 mm) og 65 bar lukket højtryksloop til kalibrering af flowmålere, med en målerstreng på 48 meter i længden og en 30” længdekompensator med en vandret bevægelighed på 2 meter
  • Differential tryk dp over den testede måler (MUT) op til 1,5 bar
  • Længdekompensatoren sikrer, at dine målerlinjer kalibreres under driftsbetingelser, der svarer til forholdene on-site.
  • Fire skærme overvåger måleren (MUT) under kalibreringen for at registrere forskelle i aflæsningen mellem skærmene og arbejdsstandarderne.

Flowmålerkalibrering klar til Power-to-X 

De parallelle arbejdsstandarder muliggør justering af kalibreringsbetingelserne for din måler. Alle lukkede loop er tilsluttet en transmissionsrørledning, hvilket giver mulighed for hurtig forsyning af gasarter som luft, naturgas, biogas og blandinger med brint inden for en time. Efter kalibreringen sendes gassen tilbage til nettet.

MEGA loop

Book en tid

Kontakt os med dine kravsspecifikationer, og vi vil vende tilbage til dig. 

FAQ