FORCE Technology udfører fleksibel og akkrediteret kalibrering af flowmålere on-site eller i laboratoriet inden for vand, opvarmning, køling, gasser, luft og andre væsker end vand.

Vi garanterer minimal usikkerhed mellem den sande og den aflæste måling

Kalibrering af flowmålere optimerer dine målere til måling af flow. Vi udfører laboratoriekalibrering på vores lokalitet og kalibrering på stedet hos dig og tilpasser tjenesterne til dine behov. Vores laboratorier arbejder på primærniveau eller med sporbarhed til de relevante primære standarder.

De akkrediterede kalibreringstjenester og flowrelaterede tekniske tjenester omfatter:

 • Væskeflow inden for proces, vand, opvarmning og køling
 • Biogas- og naturgasflow
 • Luftflow
 • Væskeflow med andre væsker end vand

Kalibrering af flowmålere, rådgivning og relaterede services i FORCE Technology kan i de fleste tilfælde tilpasses dine behov. Vi gennemfører både kalibrering på egne faciliteter og kalibrering on site på jeres lokationer.

Kalibrering af proces-, vand-, varme- og kølemålere

Vi udfører kalibrering og flowtekniske undersøgelser af proces-, vand-, varme- og kølemålere til såvel juridiske og procesmæssige formål med korte leveringstider.

Dette omfatter:

 • Standard- og tilpassede kalibreringstjenester og konsulentbistand
 • Stikprøvekontrol
 • Hjælp til tolkning af lovgivningen på området
 • Kontrol af ventiler og andre komponenter i rørsystemer

Endvidere tilbyder vi typeprøvning af alle typer flowmålere af alle typer flowmålere som leverandør til FORCE Certification.

Kalibrering af flow med andre væsker end vand

Kalibrering af flow med andre væsker end vand omfatter kalibrering, verifikation  og rådgivning om flowmåling med målere og målesystemer til andre væsker end vand, herunder olie, benzin og diesel.

På vores kalibreringsfaciliteter kan du få kalibreret med medier som f.eks. smøreolie, kemiske væsker, mælk, sprit, lud og alle typer olieprodukter. Desuden kan vi kalibrere målere til mange forskellige formål, f.eks.:

 • råoliemålere, der sidder i offshore- eller onshore anlæg
 • smøreoliemålere
 • benzin- og dieselmålere i på tankstationer
 • målere på olietankbiler, mælketankbiler og tankskibe
 • rampemålere på depoter og raffinaderier
 • kryogene målere.

Endvidere hjælper vi med usikkerhedsberegninger og –budgetter samt teknisk audit af målesystemer og kravene til disse.

Kalibrering af flow med andre væsker end vand

Vi kalibrerer, verificerer og rådgiver om flowmåling med målere og målesystemer til andre væsker end vand. Du kan få dine målere kalibreret med smøreolie, kemiske væsker, mælk, sprit og lud på vores kalibreringsanlæg. Endvidere hjælper vi med usikkerhedsberegninger, budgettering samt teknisk audit af målesystemer og kravene til disse.

Kalibrering af flowmålere

Kalibrering af flowmålere omfatter lavtrykskalibrering og højtrykskalibrering. Vi udfører højtrykskalibrering af flowmålere i vores lukkede højtryksanlæg med lavt tryktab - det eneste af sin slags i verden. Få en rundvisning på anlægget.

Få udført:

 • Stikprøve- og modtagekontrol
 • Kalibrering på aftalte tidspunkter med besøgsmulighed og kalibrering i slots uden kundebesøg

Kalibrering af målere med luft

Vi udfører kalibrering af målere med luft på verdens største luftanlæg, som opererer med en kapacitet på 20 m3/t (Q-min) til 25.000 m3/t (Q-max). Luftkalibreringsanlægget kan håndtere alle flowmålere til måling af luft og gas, herunder USM, turbinemålere, swirl-målere, coriolis-målere og flaregasmålere med en diameter på op til 50" og med flowhastigheder på mellem 1 m3/t og 25000 m3/t.

Kalibrering med luft under atmosfæriske forhold anvendes ofte som en indledende test af målere, da det giver en god indikation af målerens stabilitet inden anvendelse. Luftmålerens nøjagtighed er også afgørende i procesanlæg, hvor luften distribueres som en del af en produktionsproces. Disse målere skal kalibreres med luft under varierende tryk og flowhastigheder.

Få mere at vide om Bulderbaan, verdens største luftkalibreringsanlæg

Kalibrering af højeste standard

Som kunde er du sikret høj kvalitet i kalibreringsopgaver gennem vores kompetente og erfarne medarbejdere.  Din kalibrering bliver håndteret af specialister, der sætter en ære i at vedligeholde deres viden om kalibrering og flowmålere via forskningsprojekter og standardiseringsarbejde.

Som Nationalt Metrologiinstitut og teknisk rådgiver for branchen og myndighederne vedrørende almene måleteknikker og lovgivning på området følger vi med i udviklingen og sikrer, at vores kunders behov for akkrediteret kalibrering bliver fuldt opfyldt. 

Kontakt os for bestilling af kalibrering af flowmålere eller for at høre mere om vores flowkalibreringstjenester og -anlæg.

FAQ