I vandlaboratoriet udfører vi tests og typeprøvning af forskellige typer flowmålere, herunder vand-, varmeenergi- proces- og kølemålere, Vandlaboratoriet består af seks prøvestande til tests.

Prøvestande i væskeflow

FORCE Technologys vandlaboratorium anvendes til test og typeprøvning af:

  • Vandmålere
  • Varmeenergimålere
  • Procesmålere
  • Kølemålere. 

Vandlaboratoriet er akkrediteret af DANAK og består af seks prøvestande. 

85⁰ prøvestand

Denne prøvestand anvendes hovedsageligt til typeprøvning af varmeenergi- og kølemålere. 

Flowområde: 5-6.000 l/h
Temperatur: 3-90⁰C

Prøvestand til afregningsmålere/forbrugsmålere

Prøvestanden anvendes primært til reverifikation af vand- og varmeenergimålere. 

Flowområde: 5-3.400 l/h
Temperatur: 20-50⁰C

150 m3/h prøvestand 

Denne 150 m3/h prøvestand anvendes til typeprøvning af proces-, vand- og varmeenergimålere. Kan også bruges til andre specielle opgaver. 

Flowområde: 5-150.000 l/h
Temperatur: (10) 20-70⁰C

Slidtest prøvestand til vandmålere

Prøvestanden anvendes til accelereret levetidstest af vandmålere.

Flowområde: 600- 80.000 l/h
Temperatur: 20-50⁰C

Slidtest prøvestand til varmeenergimålere 

Prøvestanden anvendes til accelereret levetidstest af varmeenergimålere. 

350 m3/h prøvestand

Denne 350 m3/h prøvestand anvendes til kalibrering og verifikation af proces- og vandmålere. 

Flowområde: 1000-325.000 l/h
Temperatur: 20⁰C

1000 m3/h prøvestand

Prøvestanden anvendes til verifikation og kalibrering og af vand-, varmeenergi- og procesmålere.

Flowområde:  5000-1.000.000 l/h
Temperatur: 20⁰C

Typeprøvning og tests i vandlaboratoriet

Typeprøvning og test i FORCE Technology foretages på baggrund af den højeste specialistviden om lovgivning og krav til måleinstrumenter. Typeprøvning foregår i henhold til gældende national og international lovgivning og nyeste krav til måleinstrumenter. Vi: 

  • har formandskabet for CEN/TC176, der udarbejder standarden EN 1434 for fjernvarme- og kølemålere
  • er godkendt til typeprøvning af vandmålere i henhold til MID-direktivet, OIML R49
  • er repræsenteret i WELMEC, ISO, OIML og CEN.

Ønsker du at vide mere om vores vandlaboratorium eller om vores services, kan du kontakte afdelingschef Michael Møller Nielsen.

85 prøvestand
85⁰ prøvestand
VPM prøvestand
Prøvestand til afregningsmålere
VPM prøvestand
Prøvestand til afregningsmålere
150 m3 prøvestand
150 m3/h prøvestand
150 m3 prøvestand
150 m3/h prøvestand
Slidtest prøvestand
Slidtest prøvestand til vandmålere
350 m3 prøvestand 2
350 m3/h prøvestand
350 m3 prøvestand 3
350 m3/h prøvestand
350 prøvestand
350 m3/h prøvestand