På et af de største luftkalibreringsanlæg i verden udfører vi førstegangsverifikation, kontrol og rekalibrering af volumen-, masse- og dP-målere ved hjælp af atmosfærisk luft.

Opfylder jeres luftkalibreringsbehov og giver nøjagtige resultater

Med en længde på 14 meter og en højde på 1,8 meter er vores luftkalibreringsanlæg et af de få, der tilbyder en flowkapacitet fra 65 (Q-min) til 25.000 m3/t (Q-max)

Luftkalibreringsanlægget består af fem parallelle referencelinjer samt en målerlinje i serie, hvor måleren, der skal testes (MUT), er monteret. Luftkalibreringsanlægget arbejder efter sugeprincippet under atmosfæriske betingelser. To omdrejningsstyrede (RPM) centrifugalblæsere trækker luft ind fra kalibreringskammeret, gennem måleren under testen og dernæst gennem referencestrengene, der indeholder arbejdsstandarderne længere fremme.

Flowfordeling:

  • (BU201) Blæser A: Forsyner WS201, WS202 og WS203 med luftstrøm

  • (BU202) Blæser B: Forsyner WS204 og WS205 med luftstrøm

Kalibrering af alle typer flowmålere til måling af luft og andre gasarter 

Luftkalibreringsanlægget kan håndtere forskellige typer flowmålere til måling af luft og andre gasarter, herunder USM-målere, turbinemålere, swirl-målere, coriolis-målere, flaregas-målere m.v. op til 50” i diameter.

Luftkalibreringsspecialister står til rådighed for dig

Som en uvildig og uafhængig leverandør af kalibreringstjenester opretholder og udvikler vi en teknologisk infrastruktur af enestående faciliteter, teknologier og kompetencer for samfundet og erhvervslivet.

Kontakt os for at høre, hvad vi kan gøre for dig.

Tag en tur med rundt i luftkalibreringsanlægget Bulderbaan

Bulderbaan-anlægget består af to blæsere, butterflyventiler, fire arbejdsstandarder samt POV-ventiler og kan nemt fastgøres på spoler og adaptere.  Det er godkendt af Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), den internationale organisation etableret af Metre Convention til at tage sig af forhold vedrørende målingsvidenskab og -standarder.
Luftkalibreringsanlægget består af fem parallelle referencelinjer samt en målerlinje, hvor måleren (gul) er monteret.
Bulderbaan kører ved hjælp af atmosfærisk luft i flowområdet 65-25.000 m3/t og med en usikkerhedsprocent på 0,23%.

FAQ