Luftkalibreringsanlægget, der også er kendt som Bulderbaan, anvendes til førstegangsverifikation, kontrol og re-kalibrering af volumen-, masse- og dP-målere ved hjælp af atmosfærisk luft i et flowområde fra 65 til 25.000 m3/t og med en usikkerhed på 0,23%.

Luftkalibreringsanlægget er et af de største i verden

Med en længde på 14 meter og en højde på 1,8 meter er luftkalibreringsanlægget et af de største af sin art i verden, især på grund af dets flowområde fra 65 (Q-min) til 25.000 m3/t (Q-max).

Luftkalibreringsanlægget består af fem parallelle reference målerstrenge samt en målerstreng i serie, hvor måleren, der skal testes (MUT), er monteret.

Luftkalibreringsanlægget arbejder efter sugeprincippet under atmosfæriske betingelser, hvor to omdrejningsstyrede centrifugalblæsere trækker luft ind fra kalibreringskammeret, gennem måleren og dernæst gennem referencestrengene, der indeholder arbejdsstandarderne længere fremme.

Flowfordeling:

(BU201) Blæser A: Forsyner WS201, WS202 og WS203 med luftstrøm

(BU202) Blæser B: Forsyner WS204 og WS205 med luftstrøm

Flowmålertyper:

Luftkalibreringsanlægget kan håndtere forskellige typer flowmålere til måling af luft og andre gasarter, herunder USM-målere, turbinemålere, hvirvelmålere, coriolis-målere, flaregas-målere m.v. op til 50” i diameter.

Tag en tur med rundt i luftkalibreringsanlægget Bulderbaan

Bulderbaan består af to blæsere, butterflyventiler, fire arbejdsstandarder samt POV-ventiler og kan nemt fastgøres på spoler, adaptere etc. Anlægget skal godkendes i henhold til BIPM i 2020.
Luftkalibreringsanlægget består af fem parallelle referencelinjer og en målerstreng i serie med disse, hvor måleren, der skal testes (markeret med gul), befinder sig.
Bulderbaan arbejder ved hjælp af atmosfærisk luft i flowområdet 65-25.000 kubikmeter/timen og med en usikkerhedsprocent på 0,23%.

FAQ