Med ikke-destruktiv prøvning undersøger vi tilstanden af emner, konstruktioner og anlæg, efter de er sat i drift. Få overblik over, hvor du kan levetidsforlænge eller reparere for at undgå havari.

Vi tilbyder NDT-inspektion på alle former for emner, konstruktioner, tanke, rør og anlæg både onshore og offshore. Det sikrer dig den nødvendige viden om tilstanden, herunder korrosion, nedslidning, tæring og andre driftsinducerede skader. Det giver dig mulighed for at foretage et optimeret vedligehold på dit anlæg. 

NDT-inspektion understøtter sikkerhed, drift og økonomi

Som anlægsejer er det dit ansvar at sikre løbende overvågning og optimering af dit anlæg. 

Det gælder både i forhold til:

 • Sikkerhed
  Det er helt afgørende, at du har styr på tilstanden af dit anlæg, så det er sikkert for operatører og andre medarbejdere at udføre arbejde på og med anlægget. Samtidig skal du sikre dig, at anlægget lever op til gældende myndighedskrav, og at du kan dokumentere dette overfor myndighederne. 
 • Drift 
  Driften omfatter flere parametre. Først og fremmest gælder det om at minimere nedetid og sikre, at anlægget kører så effektivt og smidigt som muligt. Fungerer anlægget ikke optimalt, kan det medføre ekstra omkostninger i forbindelse med rengøring, afgifter på udledning og lignende.
 • Økonomi 
  Økonomien i anlægget hænger naturligvis tæt sammen med en optimal drift, da det slider mindre på anlægget og derfor øger levetiden. Samtidig er det vigtigt, at du løbende foretager de nødvendige udskiftninger og reparationer på anlægget, så du sikrer levetidsforlængelse af det samlede anlæg. 

Tilpasset inspektion og rådgivning sikrer dig værdiskabende viden

Der er flere faktorer som spiller ind i forhold til nedbrydning, korrosion mv., herunder materiale, miljø, belastning, konstruktion mv. Det betyder også, at det kan være langt mere kompliceret at afgøre tilstanden af et emne, konstruktion eller anlæg, som er i drift end det fx er under fremstillingskontrollen.

Store konstruktioner som fx broer skal jævnligt NDT-inspiceres for at undersøge materialetilstanden.

Vi vil derfor ofte anvende en kombination af forskellige inspektionsmetoder inden for NDT, som er tilpasset den konkrete opgave, herunder både manuelle, automatiske og avancerede metoder, herunder fx. droneteknologi og rope access.. 

En fleksibel partner til tilstandskontrol

Vores inspektører er til stede i både i Danmark og internationalt. Vores lokale driftskontorer sikrer, at vi hurtigt kan rykke ud ved fx nedbrud eller havari. Samtidig giver det dig som kunde den fordel, at du har et lokalt kontaktpunkt, som har kendskab til dit anlæg. 

Vi arbejder både onshore og offshore og leverer NDT-inspektion til alle brancher og virksomheder, fx produktionsvirksomheder inden for fødevare- og farmaindustrien samt energibranchen, herunder kraftvarme og vindindustrien. 

Vi arbejder tæt sammen med vores in house specialister inden for materialer, brudmekanik, svejsning og overfladekarakterisering. Det giver dig sikkerhed for, at vi altid kan finde en løsning på et opstået problem.  

NDT omfatter en række ikke-destruktive prøvningsmetoder

NDT står for non-destructive testing, og vi anvender alle de anerkendte NDT-prøvningsmetoder, både manuelle, automatiske og avancerede. Med vores omfattende udstyrspark benytter vi en række ikke-destruktive prøvningsmetoder, som fx

 • visuel prøvning
 • røntgenprøvning
 • ultralydsprøvning
 • hvirvelstrømsprøvning
 • penetrantprøvning
 • magnetprøvning
 • phased array
 • digital radiografi
 • P-scan
 • ToFD (Time of Flight Diffraction)
 • 3D MFL (Magnetic Flux Leakage). 

NDT anvendes bredt til inspektion af metaller, beton, polymerer og kompositter i alle brancher fra energiproduktion, infrastruktur og transport til medicinal og fødevareproduktion. 

Ikke-destruktiv prøvning (NDT) til fremstillingskontrol

Benyt NDT som en del af fremstillingskontrollen til at sikre kvalitet og dokumentation af dine materialer, emner og strukturer.

NDT-metoder - hvad er de mest almindelige NDT-metoder?

Røntgenundersøgelse af rørkonstruktion
Røntgenundersøgelse af rørkonstruktion