Aalborg Forsyning oplevede udfordringer med det fysiske arbejdsmiljø, så det var vigtigt at få afdækket, om der var et problem, og hvor det eventuelt kunne stamme fra.

Medarbejderne oplever udfordringer med det fysisk indeklima hos Aalborg Forsyning, og i det interne registreringssystem var der beskrevet gener som hovedpine og irritation i hals og lunger, fx udtørret hals.

Der var flere mulige kilder til problemet såsom et gammelt ventilationsanlæg, der gav problemer med styring af temperatur og luftfugtighed. Desuden ligger Nordjyllandsværkets kulbunker i nærheden.

”Hvis vinden kommer fra en særlig retning, og det blæser tilstrækkelig meget, blæser der kulstøv ind i bygningen, og det giver en kraftig lugt ”, fortæller miljørepræsentant Michael Sandager fra Aalborg Forsyning. Så det var vigtigt at finde ud af, hvor problemerne med indeklimaet stammede fra.

Kortlægning af indeklima og arbejdsmiljø

”Jeg kontaktede tre forskellige udbydere for at få løst opgaven og efter at have talt med Arne Oxbøl, var jeg ikke i tvivl om, at FORCE Technology var kompetente til at løse opgaven med at kortlægge vores arbejdsmiljø”, siger han.

”Løsningen af opgaven blev håndteret meget professionelt af Marcus Levin, I kom med alt det rigtige måleudstyr, og efterfølgende fik jeg en meget letlæselig rapport. Vi fik synliggjort problemerne med indeklimaet, og med saglig dokumentation og konkrete data løftes diskussionens saglighed, frem for at være baseret på følelser”, fortsætter Michael Sandager.

”Vi har nu fået eftermonteret aktivt kul filtre på ventilationsanlægget, som ekstra beskyttelse imod kulos og igangsat forøget opmærksomhed omkring procedure for håndtering af kul på oplagsplads.

Desuden har vi fået indikation for, at indholdet af kulstøv i luften er under grænseværdier under normale forhold. Vi har ikke udelukket, at kul visse dage giver genevirkninger, da der ikke forekom vind i den ”forkerte retning og styrke” i måleperioden.

Derudover understøtter målingerne, at der er behov for total udskiftning af ventilationsanlægget, da flere af lokalerne har for høj temperatur og for lav luftfugtighed.

Udskiftning planlægges at gennemføres i forbindelse med en renovering af bygningen, som igangsættes senere på året. Vi forventer at gennemføre en kontrol måling til næste år, når renovering er gennemført for at kontrollere at indeklima er forbedret”, slutter han.

Arbejdsmiljømåling af partikler og gasser hos Aalborg Forsyning
Arbejdsmiljømålingerne blev blandt andet foretaget i kontorlokalerne på Aalborg Forsyning