FORCE Technology og LEGO udvikler farvede plastoverflader uden brug af miljøbelastende farvestoffer. Led i stort forskningsprojekt om plast støttet af Højteknologifonden.

Når sommerfuglens vinger stråler, så er det i virkeligheden fine strukturer i vingernes overflader, der får os til at se de karakteristisk stærke farver. Den type farveeffekter uden brug af farvestoffer forsøger FORCE Technology og LEGO nu i samarbejde at skabe ved hjælp af nanostrukturer.

Ny teknologi for mindre naturbelastning

Nanoteknologien giver helt nye muligheder for at skabe visuelle effekter, herunder farvespil, dekoration og spejlende eller reflekterende overflader - og for at nedbringe mængden af miljøbelastende materiale i produktionen betydeligt.

Det er i dag næsten muligt at efterligne sommerfuglevingens farveegenskaber på helt plane plastoverflader. Men ved hjælp af ny teknologi kan vi skabe nanostrukturer på krumme overflader - som f.eks. hovedet på en LEGO-figur.

Hemmeligheden består i at støbe traditionelle plastmaterialer i forme med særlige, nanostrukturerede overflader, der så afstøbes i plastemnerne. Overfladen vil så kaste det lys tilbage, det menneskelige øje ser som farver.

FORCE Technology har investeret i et nyt og meget avanceret optisk 3D-mikroskop, som hurtigt kan visualisere og opmåle selv meget små strukturer over et stort område. Mikroskopet er det eneste af slagsen i Danmark og er helt afgørende for teknologiudviklingen af sprøjtestøbeformene og sprøjtestøbeprocessen.

Fokus på plast med støtte fra Højteknologifonden

FORCE Technology er partner i det fireårige projekt ”Nanoplast” støttet af Højteknologifonden, som LEGO-projektet er en del af. FORCE Technologys deltagelse skyldes mange års arbejde med overfladekarakterisering og et intenst, øget fokus på netop plastteknologi.

Det samlede, fireårige forskningsprojekt rummer perspektiver som plastoverflader med optiske egenskaber og selvrensende plastoverflader.

Det er Højteknologifondens største økonomiske satsning til dato og involverer bl.a. DTU, DBI Plastics, NIL Technology, ToolPartners, InMold Biosystems, SE Design og Plastindustrien i Danmark.

LEGO får nyt perspektiv – naturen får det bedre

Senior Director Per Høvsgaard fra LEGO A/S venter sig meget af de nye plastoverflader: ”Hos LEGO har vi et mål om at efterlade naturen bedre, end vi overtog den. Derfor er projektet meget interessant for os. Vi håber, at vi på et tidspunkt kan starte en produktion op helt uden at påføre LEGO-klodserne farver! På den måde kommer vi et stort skridt videre mod målet, samtidig med at vi mindsker produktionsomkostningerne. Med brugen af nanoplast vil vi få et hurtigere produktionsflow, og vi skal bruge et væsentlig færre antal råvarer

Projektet gør, at vi går rigere ud, end vi gik ind”, fortsætter Peter Høvsgaard. ”Bare det at deltage i netværket med de andre virksomheder giver os mulighed for at udfordre vores nuværende teknologi. Vi får vores værkstøjsfremstilling set efter i sømmene og får sparring fra et akkrediteret laboratorium, der går vores testmetoder igennem med henblik på optimering”.

Et andet aspekt er muligheden for at genbruge plast. Vi forventer fremtidig knaphed på råvarer og kan allerede nu se, at det vil være meget lettere for os at genanvende plast med nanostrukturerne frem for plast med påført farve”, slutter Peter Høvsgaard fra LEGO.