Det danske tankskibsrederi Uni-Tankers har siden 2014 arbejdet ihærdigt på at reducere sit klimaaftryk og udledningen af sundhedsskadelige stoffer. Emnet ligger i dag øverst på virksomhedens strategiske agenda. 

Shippingbranchen er desuden underlagt stigende regulering, bl.a. ønsker IMO – den internationale maritime organisation – at brugen af CO2-neutrale brændstoffer skal udgøre 5-10% inden 2030 – og i 2050 skal udledningen være nul.

Brændstoffet er den centrale udfordring

Uni-Tankers er meget bevidst om, at det er brændstofferne, der skal i fokus, når virksomheden skal reducere sit klimaaftryk og udledningen af sundhedsskadelige stoffer.

”96% af vores udledning stammer fra vores i alt 32 skibe, så det er dér, vi kan gøre den helt store forskel. Det handler kort sagt om, at vi enten skal bruge mindre brændstof eller mere grønt brændstof. Desuden skal skibene selvfølgelig være bæredygtigt designet,” siger Lisa Clement Jensen, Head of Strategy i Uni-Tankers.

Der er overordnet to forureningsproblematikker i forbindelse med skibsbrændstof: CO2, som primært stammer fra produktionen af brændstoffet, og udledningen af sundhedsskadelige stoffer ved forbrændingen, nærmere bestemt partikler, NOx og kulmonoxid. 

Test af brændstof

Testede brændstof med 30% biodiesel 

For at gøre sine brændstoffer grønnere, valgte Uni-Tankers at få testet et såkaldt B30-brændstof af FORCE Technology. B30 vil sige, at brændstoffet indeholder 30% biodiesel, mens resten af indholdet er det gængse fossile brændstof LSMGO (Low Sulphur Marine Gas Oil). 

Når Uni-Tankers valgte at teste lige netop en B30-blanding på tankskibene, skyldes det bl.a., at IMO sidestiller B30 med fossilt brændstof. Det relativt begrænsede indhold af biobrændsel betyder således, at skibets motor ikke skal recertificeres af den maritime organisation, men uden videre kan sejle på B30-blandingen. Det kan sammenlignes med vores benzinbiler, der uden videre kan køre på 10% bioethanol. 

Ifølge Lisa Clement Jensen handler det også om at ramme en balance mellem bæredygtighed, brændstofforbrug og pris: ”Det nytter jo ikke noget, at brændstoffet er 30% mere bæredygtigt, hvis brændstofforbruget så stiger 30% eller mere”.

Alsia Swan skib

Markante reduktioner på væsentlige klimaparametre

Testen af B30-brændstoffet foregik over to dage på Uni-Tankers’ kemikalietankskib M/T Alsia Swan. FORCE Technology tog med fra Antwerpen på en sejlads i den engelske kanal. Her foretog specialister akkrediteret test og måling ved fire forskellige belastninger for at måle brændstofblandingens pålidelighed og præstation. 

Resultaterne viste, at skiftet fra traditionelt LSMGO-brændstof til B30-blandingen reducerer partikelemissionerne med op til 42%. Der kunne ikke konstateres nogen væsentlige ændringer i NOx-udledningerne, men kulmonoxid-emissionerne faldt med 18%. Endelig forventer Uni-Tankers på baggrund af testene, at klimaaftrykket for CO2 kan reduceres med op til 30% i forhold til skibenes brændstofforbrug, hvis alle skibe sejler på det testede B30-brændstof. Dette baseres på andelen af biogen oprindelse i B30-brændstoffet.

Opfylder strategiske mål om bæredygtighed og giver kundefordele

”Testene giver os nogle vigtige læringer omkring brug af biodiesel på vores skibe. Det er et vigtigt greb i forhold til at reducere vores klimaaftryk, hvilket er øverst på vores strategiske agenda,” siger Lisa Clement Jensen. 

Uni-Tankers fremhæver også, at det er et stort aktiv over for virksomhedens kunder at kunne påvise, at brug af biobrændsel ved transport af deres varer har positiv indvirkning på klima og sundhed.

”Det er ikke første gang, vi arbejder sammen med FORCE Technology, og hele forløbet har kørt gnidningsfrit og med god koordinering undervejs. Vi valgte FORCE Technology, fordi det er et internationalt anerkendt GTS-institut, som kan foretage akkrediterede målinger,” fortæller Kristian Larsen, Teknisk Direktør i Uni-Tankers.

Testene giver os nogle vigtige læringer omkring brug af biodiesel på vores skibe. Det er et vigtigt greb i forhold til at reducere vores klimaaftryk, hvilket er øverst på vores strategiske agenda. Lisa Clement Jensen / Head of Strategy, Uni-Tankers

Jo mere biodiesel, jo bedre – eller?

Efter at være blevet klogere på potentialet i B30-brændstof tager Uni-Tankers nu næste skridt på testfronten. Virksomheden er nemlig i dialog med FORCE Technology om test af endnu et brændstof – en B15-blanding, som altså rummer 15% biodiesel.

”Det kan lyde paradoksalt at bruge kræfter på teste et brændstof med et lavere indhold af biodiesel. Men rent faktisk viser laboratorieundersøgelser, at brændstofforbruget ved B15 er 10% mindre på grund af et højere indhold af oxygen, som smører motoren. Derfor vil vi gerne have tal på, om B15 i virkeligheden er ’sweet spottet’ i forhold til biodieselblandinger,” forklarer Kristian Larsen.

På vej mod en emissionsfri skibsfart

I forhold til målet om en helt emissionsfri skibsfart i 2050, kan man se brændstof med 15 eller 30% biodiesel som en ”overgangsordning”. 

Målet er en skibsflåde drevet fuldstændig af alternative brændstoffer som fx metanol. Det kræver helt nye motorer, store investeringer og modning af teknologien.

I den forstand er rejsen mod en grønnere skibsfart kun lige begyndt, og nøgleordene er læring og test. Men kursen er klar, og Uni-Tankers har lagt stærkt fra land.