Glostrup Hospital kom ud af den tankemæssige komfortzone med teknologisk idéudvikling og fik idéer til deres nye behandlingshus.

Et splinternyt neurorehabiliteringshus er planlagt opført i tilknytning til Glostrup Hospital. Huset skal rehabilitere patienter med rygmarvslidelser og traumatiske og komplekse hjerneskader.

Idéudvikling med IdemoLab

I den teknologiske idéudvikling af neurorehabiliteringshusets faciliteter har FORCE Technology's IdemoLab spillet en vigtig rolle. Det fortæller Morten Christiansson, der er Glostrup Hospitals projektchef på byggeriet.

”I hospitalsbranchen suboptimerer vi ofte, men med et nyskabende projekt som dette ville vi gerne undgå at blive ’hjemmeblinde’, så derfor entrerede vi med FORCE Technology, som med deres styrke inden for innovativ teknologi hjalp os ud af den tankemæssige komfortzone,” siger han om samarbejdet med IdemoLab.

Workshops med klinisk personale

Mikkel Leth Olsen fra FORCE Technology’s IdemoLab forklarer, at innovationsprocessen især handlede om at afdække de muligheder og udfordringer, som neurorehabiliteringshuset og dets personale kommer til at stå overfor. Derfor arrangerede man to store workshops med det kliniske personale – én på Glostrup Hospital og én hos FORCE Technology i Hørsholm.

”Undervejs præsenterede vi en række visioner for, hvordan det kommende neurorehabiliteringshus kan anvende teknologi i fremtiden, ligesom vi diskuterede forskellige kriterier for at evaluere ny teknologi. Desuden genererede forløbet en lang række konkrete idéer, som vi efterfølgende kunne kategorisere i nogle overordnede grupper,” forklarer Mikkel Leth Olsen og giver et par eksempler:

”Én af vores kategoriseringer omhandlede automatisk registrering, fx af typer hændelser omkring genoptræning, af materiel status og placering, eller registrering af hvornår en patient sidst er blevet flyttet. En anden kategorisering fokuserede på kommunikation for at forbedre overblikket, fx i form af informationstavler eller anden formidling til patienterne, til de pårørende og til personalet,” siger FORCE Technology’s specialist i teknologisk innovation, Mikkel Leth Olsen og nævner velfærdsteknologi som tænkbar løsning på nogle af udfordringerne.

Samarbejdet stimulerer innovation i sundhedssektoren

”At se på innovation i sundhedssektoren og skabe nye idéer i samarbejde med sundhedspersonale var en interessant proces”, tilføjer Mikkel Leth Olsen.
”I FORCE Technology’s IdemoLab arbejder vi ofte med at implementere innovation i en allerede eksisterende kontekst, men denne gang har det handlet om at tænke helt nyt – selvfølgelig med respekt for kundens præferencer. Sundhedspersonalet har en faglighed og en sundhedsfaglig viden, og ser tingene fra en anden vinkel end os, hvilket var udbytterigt for alle de forskellige aktiviteter i samarbejdsprocessen. Det var også interessant, at flere af dem – uafhængigt af hinanden – foreslog lignende måder at løse problematikkerne på,” erindrer Mikkel Leth Olsen.

Teknologi tænkes ind i brugernes kontekst

Neurorehabiliteringshuset ved Glostrup Hospital får et areal på 25.000 kvadratmeter med plads til 125 senge. Optimal udnyttelse af pladsen, forenklede arbejdsgange og nye teknologier var nogle af de faktorer, som projektchef Morten Christiansson håbede at få input til under de to workshops med FORCE Technology.

”Og vi oplevede heldigvis, at folkene fra FORCE Technology kunne præsentere nye tanker og åbne vores verden for, hvad der findes af muligheder, samtidig med at de havde god respekt for vores brugere og den kontekst, de lever i. De fik blandt andet understreget for os, at teknologien efterhånden er så langt fremme, at vi ikke skal begrænse os, når det handler om potentielle teknologiske løsninger,” forklarer Morten Christiansson.

Læs mere om IoT og Digital teknologi her.