Nonprofitorganisationen Hydrogen Valley fra Hobro begyndte allerede i 2007 at undersøge mulighederne for at etablere grønne brint-projekter. Nu ønsker de at etablere et Power-to-X-testcenter for hydrogenteknologi på adressen, hvor nyudviklet udstyr til Power-to-X-industrien kan blive testet.

De fik hjælp med den første risikostyringsøvelse og fik en iboende risikoliste, som er et værdifuldt redskab her og nu og i den fremtidige risikostyring på projektet.

Risikoscreening påpeger konkrete risici ved Power-to-X-testcenter

Hydrogen Valley som er en projektudviklings- og konsulentvirksomhed og samtidig ejer af en stor erhvervspark i Hobro er i gang med at etablere et testcenter og i den forbindelse foretog DBI og FORCE Technology en risikoscreening af projektet på et så tidligt tidspunkt som muligt for at få afklaret hvilke risici, der kan være forbundet med at etablere et sådant testcenter.

Helt konkret fokuserede risikoscreeningen på risikoen for en eksplosion i den primære gasledning, som fører brint ind i testfaciliteten.

DBI og FORCE Technology har i fællesskab udarbejdet en iboende risikoliste på basis af mange års erfaring med fejl og problemer i lignende industrielle anlæg. Listen indeholder omkring 70 punkter fordelt på 7 grundlæggende kategorier, og som er særligt tilpasset de kommende projektspecifikke forhold.

”De iboende risikolister er et meget værdifuldt værktøj, der virkelig gav os overblik over væsentlige risikoforhold på et meget tidligt tidspunkt i processen,” siger John Lindegård Kjær, Head of Business Development, Hydrogen Valley. ”Vi fik gode input fra eksperter på området, og der blev spottet +40 konkrete risici, vi skal arbejde videre med,” fortsætter han.

Skab et stærkt og robust grundlag for risikostyring af projektet og i den fremtidige drift

Den iboende risikoliste fik Hydrogen Valley som en del af den gennemførte risikoscreening. Listen kan udvikles med input fra projektets egne eksperter, så den iboende risikoliste bliver en del af risikokulturen. Det sikrer, at viden overleveres fra én fase af projektet til den næste og i sidste ende bliver et effektfuldt redskab for driftens risikostyring.

”Det er en stor fordel for os at starte så tidligt som muligt med risikoarbejdet. Så undgår vi forhåbentligt at gå flere skridt tilbage og skulle ændre i projektet flere gange undervejs. I værste fald kan projektet blive væsentligt forsinket, eller fejle med hensyn til den ventede funktionalitet, hvis vi ikke rettidigt får bygget den rigtige risikoforståelse ind i projektet,” forklarer John Lindegård Kjær.

Overblik over sikkerhedsaspekter klæder projektejer på

Den korte og effektive risikoscreening efterlader projektejeren med en rapport, der giver et 360 graders overblik over risikoen på det fremtidige anlæg.

”Det har givet mig som projektejer et stærkt fundament, som hjælper med at bringe sikkerhed i fokus, og som kan hjælpe mig, når jeg skal have projektet godkendt hos myndighederne. Men også et redskab jeg kan bruge, når jeg skal samarbejde med en bygherrerådgiver, leverandører og andre projektdeltagere,” uddyber John Lindegård Kjær.

”Jeg føler mig meget bedre klædt på til at kunne udfordre dem, og det giver mig også en stærkere position, når jeg skal søge funding til projektet, fordi jeg har en stærkere viden om de risici, der skal indarbejdes i projektet,” slutter John Lindegård Kjær fra Hydrogen Valley.

Når projektet med opførelsen af Power-to-X-testcentret sættes i gang, er det vigtigt at indføre projektrisikostyring og dermed dagligt arbejde med risiko.

Cemtec Business Park
Cemtec Business Park i Hobro, Danmark, hvor Hydrogen Valley ligger blandt 19 lejervirksomheder, der arbejder inden for Greentech forretningsområder.
Hybalance-anlægget, Danmarks første brintanlæg
Hydrogen Valley har siden etableringen deltaget i et betydeligt antal projekter, alle med det formål at muliggøre grønne omstillinger, herunder blandt andet Hybalance-anlægget, Danmarks første brintanlæg.