Troværdige og pålidelige miljømålinger er vigtige for vandtestlaboratorier som R. Dons. Standarder sikrer korrekt anvendelse af processer og testmetoder.

Internationale standarder har en central betydning for mange nationale miljøprøvningslaboratorier, som yder nødvendige miljøanalyser til kommuner og regioner i Danmark. For det danske R. Dons’ Vandanalytisk Laboratorium giver standarderne et ensartet grundlag til at analysere kvaliteten af drikkevand og vandkvalitet af åer, vandløb og badevand, hvilket bevirker, at dokumentation kan gives til myndigheder og virksomheder.

”Det akkrediteringsmærke, vi har på vores analyser og rapporter af vandkvalitet, er vigtigt for os, for det er et bevis overfor myndigheder og vores kunder på, at vi lever op til de specifikke krav for vandmiljømåling, som fremgår af myndighedskravene. Det er med til at sikre tilliden til vores resultater hos myndighederne,” fortæller Morten Due, Administrerende direktør, R. Dons’ Vandanalytisk Laboratorium.

Praktisk kendskab til ledelsessystemer for laboratorier

FORCE Technology’s fagspecialister indenfor kvalitetsledelsessystemer deltager i DS standardiseringsudvalget S-335 ’Overensstemmelsesvurdering’. R. Dons’ Vandanalytisk Laboratorium har stor glæde af at kunne følge med i, hvad der sker specielt indenfor standarderne for krav til testlaboratorier. Det har stor værdi, at FORCE Technology qua sin faglige ekspertise indenfor ledelsessystemer for laboratorier spiller en aktiv rolle i det nationale og internationale standardiseringsarbejde.

”Det er vigtigt for os, at FORCE Technology deltager i standardiseringsarbejdet, for de anvender selv de pågældende standarder i dagligdagen. Deres praktiske kendskab til de relaterede målemetoder kan inddrages, når standarderne udarbejdes og revideres,” siger Morten Due.

Speciale i laboratoriers kvalitetsstyring

FORCE Technology har gennem årtier fastholdt en førende position indenfor kvalitetsstyring i prøvningslaboratorier. Med udgangspunkt i standarderne med troværdige og tillidsfulde målinger og beregninger for øje har teamet oparbejdet en omfattende viden og kendskab til praktisk styring af aktiviteterne i laboratorierne.

Denne viden om laboratorieaktiviteter bringer FORCE Technology i spil både nationalt og internationalt som deltager i standardiseringsarbejdet. Deltagelsen i DS S-335 udvalget er målrettet mod krav til virksomheders resultater og vurderinger af prøvningsresultaternes overensstemmelse med de givne krav. Som Danmarks repræsentant i de europæiske ISO CASCO’s tekniske arbejdsgrupper WG 29, WG 32 og WG 44 har FORCE Technology bidraget med input og kommentarer til de tilhørende standarder, herunder også standarder under revision.
3d print arm

Case

Casekatalog om standardisering 2019

10 cases viser værdien af dansk deltagelse i nationale og internationale standardiseringsudvalg.