Stenhøj DK A/S producerer autolifte til værksteder og fik hjælp af FORCE Technology til at optimere den automatiserede svejseproces med robotter.

”Vi var udfordrede med svejsesprøjt i vores produktion af autolifte”, fortæller Lars Peter Mikaelsen, produktionschef hos Stenhøj DK A/S. ”Det tog op til dobbelt så lang tid at fjerne svejsesprøjt fra autoliftene, for at gøre dem klar til lakering, som vi havde brugt på at svejse dem”.

Optimering af automatiserede svejseprocesser sparer tid og penge

”Vi kontaktede FORCE Technology, fordi vi tidligere havde fået hjælp til at optimere vores svejseprocedurer af en meget erfaren og kompetent svejsespecialist”, fortsætter Lars Peter Mikaelsen. 

Alle i svejsehallen blev involveret i processen, der bl.a. indebar justering af inner liner, trådfremføring og puls for at optimere svejseprocessen.

Svejsespecialisten og operatørerne af svejserobotterne ændrede robottens svejseprogram sammen, dermed har alle ejerskab af processen og har bidraget positivt i samarbejdet.

Omkostningerne for at producere en lift er blevet væsentligt reduceret. ”At vi nu kan sende en lift direkte til maleren, har frigivet en mand til andre opgaver i produktionen”, fortæller Lars Peter Mikaelsen.

Det er gavnligt, når fremmede øjne ser på virksomhedens processer

”Nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer, derfor er det vigtigt at få eksterne sparringspartnere ind, der stiller spørgsmål ved, hvorfor vi gør, som vi gør”, siger Lars Peter Mikaelsen. ”Det kan godt være, at man selv synes at det, man står og laver, er fint, men der er næsten altid mulighed for forbedringer, og man kan altid lære noget nyt.” 

Hos Stenhøj DK A/S har de forbedringstavler, hvor alle medarbejdere kan bidrage med forslag til forbedringer. På de ugentlige møder er der nu flere forbedringsforslag på svejseområdet, end der tidligere har været.

”Det er blevet en øjenåbner for mange i virksomheden, også for dem der har været her i 40 år. Og da vi stillede to svejste emner op ved siden af hinanden – et før og et efter emne, herskede der ingen tvivl om projektets succes. Selv en næsten blind mand ville kunne se, at der var stor forskel på de to emner”, fortsætter produktionschefen.

Output overstiger omkostninger markant

”Vi har fået et betydeligt bedre output, end jeg havde stillet næsen op efter. Jeg havde ikke regnet med at FORCE Technology kunne gøre så markant en forskel så hurtigt. Jeg er helt sikker på, at de omkostninger vi har haft, hurtigt bliver tjent ind igen”, slutter produktionschef Lars Peter Mikaelsen fra Stenhøj DK A/S.

Resultaterne er modtaget med stor tilfredshed langt oppe i organisationen, så Stenhøj DK A/S forventer også fremover at trække eksterne eksperter ind for at optimere andre processer i virksomheden. 

Autolift før ændring af svejseprogram
Autolift med svejsesprøjt før ændring af svejserobottens program
Autolift efter ændring af svejseprogram
Efter ændring af robottens svejseprogram kan autoliften sendes direkte til maleren