Helligsø Teglværk lancerer ny smal mursten til det hurtigt voksende marked for energirenovering. Det sker med hjælp og vejledning fra FORCE Technology og midler fra Innovationsfondens InnoBooster-program.

Hans Christian Hansen, tredje generation på Helligsø Teglværk, forudser et nyt boom for danske teglværker: special-sten til energirenovering. Derfor udvikler han nu en særlig mursten i kvart tykkelse - en facadesten til skalmuring i forbindelse med energirenovering af murede parcelhuse, bolig- og erhvervsbyggerier. De nye skaller kommer på markedet i efteråret 2019 og udvikles i et samarbejde mellem Helligsø Teglværk, Fr. Petersens Maskinfabrik og Teknologisk Institut. FORCE Technology har hjulpet med at bringe partnerne sammen og med at søge finansiering til projektet gennem InnoBooster-puljen. 

Hele sortimentet i skaller

De nye sten gør det billigere at genetablere en muret bygnings oprindelige udtryk efter en energirenovering”, forklarer Hans Christian Hansen. ”Dermed bidrager vi til at modernisere og bevare den store, murede bygningsmasse i Danmark, heriblandt 450.000 murede parcelhuse. Hele vores produktsortiment vil fremover kunne fås som skaller, og jeg forventer, at de om 5 år vil udgøre 25 procent af vores produktion. Heraf vil en stor andel gå til eksport primært til Sverige, Tyskland og England.” 

Helligsø Teglværk bliver det første danske teglværk, der er i stand til at producere mursten ”født” i kvart tykkelse. Hidtil har man af almindelige mursten i standard-størrelse måttet save skaller, hvilket er både dyrere og mindre rationelt end at producere dem fra bunden i det smalle format.” 

Kræver stor investering

Hvis man tror, at det er ligetil at producere en mursten i kvart tykkelse, så tager man grundigt fejl. Hans Christian Hansen forklarer: ”Ideen opstod under en snak med en repræsentant for Fr. Petersens Maskinfabrik, der producerer maskinanlæg til teglværker. Der er nemlig mange tekniske udfordringer og desuden kræver det en stor investering. Vi skal både købe nyt produktionsudstyr og efterfølgende teste og dokumentere de nye stens egenskaber, så kunden kan være sikker på at produktet er i orden. 

Det hele startede med et møde med FORCE Technology, hvor der blev lagt ud med en generel snak om virksomheden. Mødet fokuserede efterhånden på ideen om at producere skaller. Efterfølgende blev der samlet en gruppe fagfolk for at gå i dybden med ideen. Det endte med, at virksomheden søgte InnoBooster-ordningen om støtte til projektet. Her kom et positivt svar og dermed startede udviklingsprojektet.

Læs mere om InnoBooster

Står du med et videnbaseret udviklingsprojekt? Så kan medfinansiering fra Innobooster være med til at sikre dig den viden du mangler.