Den fynske ventilproducent BROEN A/S er allerede verdensledende på ventilteknologi. Nu er de ved at udvikle en helt ny generation af ventiler, som de forventer skal erstatte deres eksisterende ventilsortiment. De har udviklet et digitalt udkast til et design, som forudsætter en helt ny produktionsmetode, nemlig lasersvejsning.

Succeshistorie lægger kimen til millioninvestering 

BROEN har igennem flere år samarbejdet med FORCE Technology og draget fordel af både FORCE Technologys erfaring om brug af lasersvejsning i produktionen og det tilgængelige udstyr til forsøg med lasersvejsning, så det var et naturligt sted for dem at henvende sig igen.

”Vi havde brug for at få eftervist, om vores ideer rent faktisk kunne realiseres”, fortæller Peder Madsen, Lead Engineer hos BROEN A/S, og han fortsætter: ”På Lindø fik vi udviklet en svejsefikstur baseret på vores eksisterende Storm P-agtige udstyr, og så var det bare at forsøge os frem.”

FORCE Technologys storskala 3D-print facilitet på Lindø satte ressourcer, viden og kompetencer til rådighed for BROENs drøm om at gå fra MAG svejsning til lasersvejsning af deres nyudviklede generation af ventiler. 

Efter adskillige forsøg og efterfølgende test fik BROEN udviklet en effektiv svejseprocedure og dokumenteret, at deres innovative drømme rent faktisk kan fungere i den virkelige verden. 

”Det er et teknologisk kvantespring, vi tager, når vi går fra MAG til lasersvejsning,” siger Mads Lildholdt, Head of R&D hos BROEN A/S. ”Succeshistorien har lagt kimen til den millioninvestering, vi nu gør i laserudstyr og ny produktionshal”, forklarer han.

Lasersvejsning har det særkende, at det afsætter et meget lille varmeinput på de sammensvejste emner sammenlignet med fx MAG svejsning, og det er en afgørende forudsætning for BROENs nye ventildesign, der nu er patenteret.

Innovativt design gør BROEN grønnere og mere bæredygtige

Den nye generation af ventiler er unik, fordi ventilen nu kun består af to komponenter i stedet for tre, og det får stor indvirkning på BROENs økonomi og miljøaftryk.

”Med det nye ventildesign forventer vi at spare væsentligt på vores materialeudgifter ved et mere kompakt design, og med laserens høje automationsniveau kan vi sætte produktionshastigheden markant op,” pointerer Peder Madsen. 

”Det betyder også, at vores CO2-footprint bliver væsentligt lavere, fordi vi bruger mindre energi, så det hele er faktisk en win-win-situation”, supplerer han. 

Udviklingsprojekt bevarer danske arbejdspladser

Foruden de svimlende besparelser på materiale- og energiforbrug, kan BROEN også spare arbejdsgange i forbindelse med efterbehandling af ventilerne, idet lasersvejsning ikke afsætter metalsprøjt på ventilerne, som MAG svejsning gør. Derfor skal BROEN ikke efterbehandle ventilerne mekanisk, men kan sende dem direkte til maling. 

Desuden kan BROEN nu også anvende rustfrit stål til ventilerne og ikke kun det tidligere anvendte sort stål, fordi det med lasersvejsning er muligt at styre baggassen. Udover at det er muligt at bevare korrosionsegenskaberne, får BROEN også mulighed for at sælge deres ventiler til andre applikationer, hvor rustfrit stål er krav. 

”Pga. den høje automatiseringsgrad og alle de besparelser der følger med det nye ventildesign, forventer vi også at kunne bevare arbejdspladser i Danmark og måske endda trække nogle arbejdspladser hjem fra udlandet”, siger Mads Lildholdt.

Teknologisk transformation af dansk industri

Gennem samarbejdet med FORCE Technology har BROEN fået adgang til den nyeste viden og teknologi til at få industrialiseret deres tanker og gjort dem klar til masseproduktion af deres nye generation af ventiler.

”Det er fantastisk at have adgang til faciliteter med den power, så vi kunne tilpasse det til vores behov. Vi har ikke været nødt til at gifte os med en bestemt laserleverandør fra starten, men vi har kunnet lave vores forsøg i ro og fred, inden vi går ud og vælger en leverandør af lasersvejseudstyr”, slutter Mads Lildholdt.

BROEN er i gang med at udvide deres produktionsfaciliteter og forventer at lancere deres nye generation af ventiler i slutningen af 2023.

BROEN A/S
BROEN A/S fik verificeret deres design af en helt ny generation af ventiler på FORCE Technologys lasersvejsefacilitet på Lindø.