Svovlbrinte er en stinker for spildevandsselskaberne. Ikke alene lugter gassen af rådne æg – den er også giftig for kloakarbejderne og korroderer metal og beton. Derfor vil spildevandsselskaberne have pålidelige og kontinuerlige data, så de ved, hvor, hvordan og i hvilket omfang de skal sætte ind med tiltag, som reducerer svovlbrinten i spildevandet.

De data får de med SulfiLogger-sensoren, som SMV’en af samme navn har produceret og solgt siden 2019. Sensoren skal måle i krævende miljøer, hvilket stiller store krav til materialerne:

”SulfiLogger-sensoren indeholder blandt andet en elektrolyt (en væske til elektrokemisk proces, red.), ligesom man kender det fra batterier. Det er afgørende, at denne elektrolyt er hermetisk indkapslet,” siger Jesper Lebæk, Head of Technical Development.

I et MADE Demonstrationsprojekt har virksomheden derfor med hjælp fra FORCE Technology fået afdækket, om lasersvejsning er et alternativ til den lim som anvendes i sensoren i dag.

SulfiLogger sensor
SulfiLogger-sensoren indeholder en elektrolyt. MADE Demonstrationsprojektet har vist, at man i stedet for lim kan anvende lasersvejsning til at forsegle den hermetisk.

Lasersvejsning i stedet for lim

”Vi fandt frem til en løsning, hvor vi benyttede et plastmateriale til at dække et hul til elektrolytten – og vi viste at vi kunne lave en hermetisk forsegling med lasersvejsning. Vi viste også, at det kan lade sig gøre med to forskellige typer plast, så SulfiLogger har valgmuligheder i den videre produktudvikling,” forklarer Michel Honoré, specialist, 3D Print & AM Technology hos FORCE Technology.

Den nye viden om lasersvejsning har stor værdi for SulfiLogger. Nu har virksomheden mulighed for at optimere produktionen af sensorer, og de har en ny teknologi i værktøjskassen til den videre udvikling.

Sensor in well
SulfiLogger-sensoren måler svovlbrinte i spildevand, så spildevandsselskaberne ved, hvor, hvordan og i hvilket omfang de skal sætte ind med tiltag, som reducerer svovlbrinten.

Optimalt for flere anvendelser

I dag er SulfiLogger konstrueret til at være nedsænket og måle svovlbrinteindholdet i spildevandet, før det frigøres som gas. Det er en fordel, fordi forsyningsselskaberne derved kan tage potentielle problemer i opløbet.

Men sensoren sælges også til svovlbrinte-målinger i luften. Når sensoren hænger frit i luften, stiller det andre krav til, hvor lav en temperatur den kan arbejde under. Her kan lasersvejsning være en god løsning til at optimere produktionen og sikre god kvalitet.