Potentiale ved brug af nye materialer

Hvilket materiale kan gøre diske til jordbearbejdning utroligt slidstærke?

Og hvordan kan man afgøre det uden 300 timers marktest?

Det var de to centrale spørgsmål i et nyt MADE Materiale Demonstrationsprojekt med SMV’en Mølbro Production. I projektet fik de sparring af eksperter fra FORCE Technology.

Potentialet er kæmpestort, hvis vi som en lille dansk produktionsvirksomhed knækker den nød, som ingen andre har knækket Carsten Jensen / Fabrikschef hos Mølbro Production

Mølbro Production er blandt verdens førende producenter af sliddele til landbrugsmaskiner. Det er bl.a. plov- og harvespidser, der er udsat for kraftig påvirkning, når de trækkes gennem landbrugsjord med sten og sand. Derfor tilbyder Mølbro disse sliddele med en hård belægning, som øger slidstyrken.

”Der er ikke tilsvarende diske på markedet med hård belægning, fordi de skal være helt plane for at køre korrekt i jordoverfladen. Et MADE Demonstrationsprojekt har tidligere demonstreret, at diskene kan coates med vores nuværende hårde belægningsmateriale ved lav varme ved hjælp af lysbuesprøjtning, som ikke deformerer stålet. Men vores efterfølgende marktest viste, at den hårde belægning ikke havde nogen markant effekt på slidstyrken,” siger Carsten Jensen, fabriksdirektør hos Mølbro Production.

Fire gange stærkere materiale

FORCE Technology udvalgte en række gængse hårde belægningsmaterialer på markedet – med et keramisk materiale og en alternativ termisk sprøjteteknologi som ‘dark horse’ – coatede et udvalg af diske og testede slidstyrken.

”Vi stillede en drejebænk på højkant og lod hver disk dreje rundt med en hastighed på 8,9 om-gange i minuttet 24 timer i træk i mineralet korund med kendte partikelstørrelser. Diskene blev målt og vejet før og efter for at måle slitagen,” forklarer Peter Tommy Nielsen, afdelingschef, 3D Print & AM Technology, FORCE Technology og tilføjer:

”Det keramiske materiale klarede sig ikke bedre end de andre hårde belægningsmaterialer. Det gjorde til gengæld et materiale med et højt indhold af grundstoffet wolfram. Faktisk hele fire gange bedre end det hårde belægningsmateriale, som Mølbro Production anvender i produktionen i dag, og tre gange bedre end de øvrige materialer i testen.”

Kæmpestort potentiale

Den viden arbejder Carsten Jensen nu videre med hos Mølbro Production.

”Det er et meget stærkt materiale, men det er også et meget dyrt materiale. Nu regner vi på, om den ekstra slidstyrke kan svare sig i forhold til materialepris, investering i ny produktionsteknologi og den merpris, som landmanden skal betale for diskene.

Hvis holdbarheden på diskene med den nye hårde belægning ender med at være f.eks. faktor tre, så må merprisen maksimalt være faktor to, hvis der skal være en gulerod for landmændene ved at købe det nye produkt,” siger Carsten Jensen og tilføjer, at diskene også vil skulle undergå marktest, før Mølbro Production har et samlet billede af slidstyrke vs. pris.

”Det er et mål, vi vil forfølge. Innovation er afgørende for os, og potentialet er kæmpestort, hvis vi som en lille dansk produktionsvirksomhed knækker den nød, som ingen andre har knækket. Jeg kan ikke sætte kroner og ører på det, men alene det at blive firstmover på et verdensmarked, vil give genlyd,” fastslår Carsten Jensen.

Denne case er en gengivelse af artiklen Mølbro øjner potentiel konkurrencefordel med slidstærke landbrugsmaskiner, publiceret af MADE - Danmarks produktionsklynge

FORCE Technology er en del af MADE - læs mere om mulighederne i MADE her.