For medico-producenter kræver det store ressourcer at overholde regulatoriske krav og standarder. Dansac fandt en genvej, som har optimeret deres kompetencer inden for kvalitetssikring.

Medicovirksomheden Dansac udvikler og producerer stomiposer. Deres slutkunder er stomipatienter, som døgnet rundt er dybt afhængige af, at stomiposerne holder tæt. For patienterne kan en lækage fra stomiposen have både fysiske og psykiske konsekvenser.

Kvalitet og compliance er alfa og omega

Dansac havde et ønske om at styrke sin kvalitetsstyring og øge sine medarbejderes kompetencer indenfor kalibrering af produktionsudstyr. Samtidig skulle Dansac i gang med at opbygge en ny kalibreringsdatabase som en del af et nyt corporate vedligeholdelsessystem. 

For at tænke i nye baner og spare interne kræfter indgik Dansac et samarbejde med metrologiafdelingen hos FORCE Technology.

”Vi valgte FORCE Technology som samarbejdspartner, fordi de ved, hvad der skal til, for at være i compliance med de forskellige regulativer. De har en høj faglig ekspertise indenfor kalibrering og har styr på standarder, akkreditering og alt, hvad der foregår i metrologiverdenen,” siger Per Ipsen, som var Dansacs vedligeholdelseschef, da samarbejdet startede. 

I procesløbet har fagspecialisterne udført forskellige kalibreringsopgaver i tæt dialog med Dansacs medarbejdere, og samarbejdet har udviklet sig undervejs i takt med Dansacs behov.

”I starten handlede det om at opbygge kalibreringsdatabasen og forbedre strukturen for kalibrering af vores produktionsudstyr. Derfra har samarbejdet udviklet sig til, at FORCE Technology uddanner vores teknikere i at udføre struktureret kalibrering af vores produktionsudstyr og maskinkomponenter og rådgiver os om kravene i standardarderne,” fortæller Per Ipsen, Continous Improvement Lead hos Dansac.

Katalysator for nye initiativer

”Processen har hjulpet os med at løfte niveauet i vores arbejde med at være i compliance. Samtidig har FORCE Technology hjulpet os med at forbedre vores processer og påpege, hvor vi kunne spare ressourcer eller gøre ting smartere på områder, hvor vi allerede var i compliance,” siger Per Ipsen.

Ønsket om at gøre ting smartere og sætte gang i nye initiativer ligger til Dansacs kultur. Ofte er det nemmere at overbevise kollegerne om det fornuftige i ændrede arbejdsgange, hvis budskabet kommer fra en ekstern person.

”Fordelen ved en ekstern konsulent er, at de ved, hvad man bedst gør. Den guidance er vigtig, når man - som vi - igangsætter nye initiativer. Det betyder, at man har noget at læne sig op ad, fordi den udefrakommende ekspert er saglig og har sin faglighed med sig,” fortæller Per Ipsen.

Håndterer spørgsmål fra auditor

I forbindelse med eksterne audits har Dansac også inddraget FORCE Technologys faglige viden, specielt til at besvare auditors specifikke spørgsmål.

”Typisk vil en auditor gerne have indsigt i alle ting – ikke bare hvad der er kalibreret men hvorfor, hvornår og hvordan. FORCE Technology kender fagtermerne og kan tale med auditor og svare på fagspecifikke spørgsmål. Det er med til at skabe tryghed hos auditor,” fortæller Per Ipsen, som også oplever, at dokumenteringen er blevet styrket i procesforløbet.

Kompetenceløft på flere områder

Den regelmæssige sparring i projektforløbet har rykket Dansac og medarbejdernes kompetencer indenfor kvalitetssikring mærkbart på mange områder.

”Vi har fået struktur på, hvad og hvornår noget skal kalibreres. Vi har fået opbygget en kalibreringsdatabase og fået bedre overblik over kalibreringsplaner og arbejdsprocesser. Vores teknikere er blevet uddannet, så de er klædt på til at udføre kalibreringsopgaverne. Alt i alt er der er kommet godt styr på det hele,” siger Per Ipsen.

Sammen med sine kolleger ser han frem til næste fase af samarbejdet:

”Den rejse, vi har været på, har løftet vores viden. Nu er vi klædt godt på til at udføre mange af opgaverne selv. Fremadrettet skal FORCE Technology hjælpe os med at vedligeholde det, vi har fået opbygget.”

Biotek, pharma og medicinsk udstyr

Nye teknologidrevne løsninger er nødvendige for at imødekomme det voksende pres på virksomheder inden for biotek, pharma og medicinsk udstyr.