Den danske virksomhed, Glaucus, leverer Forward Repair Systems og andet materiel til offentlige myndigheder indenfor forsvar og politi. Når de leverer udstyr til danske og internationale kunder, har Glaucus ofte behov for ekspertviden og teknisk rådgivning til at håndtere centrale aspekter indenfor kvalitetssikring og overholdelse af specifikke krav og standarder. En proces som godt kan være meget ressourcekrævende og derfor bruger de FORCE Technology som compliance partner.

”Når vi er i dialog med vores kunder, har vi brug for teknisk ekspertise på højt niveau, og det kan vi få hos FORCE Technology,” fortæller Glaucus, ”Vi bruger FORCE Technology i forbindelse med kvalitetssikring, teknisk sparringspartner, CE-mærkning og overholdelse af internationale direktiver og lovgivning. Det giver os mulighed for altid at matche det tekniske niveau hos vores kunder.”

Strategisk samarbejde med bred faglighed 

Samarbejdet mellem Glaucus og FORCE Technology har udviklet sig undervejs og omfatter i dag mange forskellige faglige emner:

”FORCE Technology har hjulpet os med mange forskellige ting blandt andet kvalitetsinspektion af leverancer fra underleverandører, overvågning af produktionen, visuel inspektion og søger for, at vores produkter er i compliance med krav og standarder. I dag ser jeg FORCE Technology som en del af Glaucus – som en strategisk samarbejdspartner,” siger Glaucus, som også sætter pris på uvildighed: ”Det er også et vigtigt aspekt for os, at vi har en samarbejdspartner, der er uvildig 3. part – for os er det en ekstra kvalitetssikring.”

Teknisk viden om standarder

Specielt fagspecialisternes dybdegående kendskab til lovkrav og standarder er vigtigt for Glaucus at få adgang til:

”Det er meget værdifuldt for os, at vi kan trække på FORCE Technologys ingeniørviden om mange forskellige ting fx maling, svejsning, og ikke mindst kendskab til maskindirektivet og myndighedernes krav,” fortæller Glaucus.

Mange af Glaucus’ kunder stiller høje og meget specifikke krav til udstyret, hvilket kræver en dyb faglig viden og en stram styring i forhold til kravspecifikationer. Eksempelvis har FORCE Technology været med til flere kvalitetsinspektioner, som er foregået hos Glaucus’s underleverandør.

”Det har været guld værd, at vi fra starten fik lagt en stram linje overfor vores underleverandører omkring fx krav til maling – det har faktisk betydet, at der ikke har været nogle problemer med underleverandørerne.” siger Glaucus.

Et navn med tyngde

Overfor Glaucus’s kunder har det også betydning, at Glaucus har en fagligt tung teknisk samarbejdspartner.

”Samarbejdet med FORCE Technology giver os en tyngde overfor kunderne og sikrer, at vi lever op til kundernes krav og specifikationer, og på den måde indfrier deres forventninger, fortæller Glaucus. ”FORCE Technology er en meget respekteret virksomhed – også uden for Danmarks grænser – vi nyder også godt af at samarbejde med folk, som vores kunder kender og respekterer.” 

Forward Repair System M/18
Forward Repair System M/18 leveret til det danske forsvar.