Altan.dk fik effektiv og troværdig rådgivning til at opbygge et kvalitetsledelsessystem, så de kunne opnå en ISO 9001 certificering.

Da entreprenørvirksomheden Altan.dk fra Sorø valgte at starte processen op med at blive ISO 9001 certificeret, var de fra starten helt klar over, at de var nødt til at få en ekstern samarbejdspartner ind over pga. stor travlhed i forretningen. De monterer ca. 2.500 altaner og 50 elevatorer om året, og deres primære fokus er, at kunden skal føle, han er i trygge hænder hos den familieejede virksomhed.

Uden en ekstra ressourceperson var vejen til ISO 9001 certificering meget lang

”Hvis vi ikke havde haft FORCE Technology ind over opbygningen af vores kvalitetsledelsessystem, havde jeg nok bakset med det endnu,” fortæller Stina Visholm Pipper, miljø- og sikkerhedsansvarlig hos Altan.dk, og hun fortsætter: ”Det at have en ekstra ressourceperson ind over, der både bidrager med tid og viden, var alfa og omega for, at vi fik vores ISO 9001 certificering inden for tidsrammen. 

Certifikatet vil give vores kunder ro i maven, når vi kan vise, at vi har styr på vores processer og vores dokumentation.”

Skarp og skrap sparringspartner rådgiver om opbygning af ISO 9001 ledelsessystem

Altan.dk havde allerede gjort et grundigt forarbejde og havde rigtig meget dokumentation, inden FORCE Technology blev involveret med rådgivning i systemopbygning af kvalitetsledelsessystemet. De fik bl.a. hjælp til at udarbejde en GAB analyse for at se, hvor langt der var fra deres eksisterende processer og procedurer, til hvad standarden påkræver. 

Desuden blev der kortlagt processer og tegnet flows, lavet en SWOT-analyse og afholdt interne audits og 1. ledelsens evaluering. På den baggrund kunne FORCE Technology lave kvalitetsledelsessystemet med entreprenørvirksomheden og ikke for dem. 

altandk to medarbejdere
Altan.dk´s medarbejdere har lagt en stor indsats i arbejdet med procesflowet, som ses på bagvæggen og bl.a. bruges til undervisning af nye medarbejdere.

”Vi fik sat fokus på processerne og fik dokumenteret, at vi gør, som vi siger, vi gør,” uddyber Stina Visholm Pipper. ”Vi bestemte selv, hvordan vi ville have det, men det var vigtigt for os at have en sparringspartner på sidelinjen, der både var skarp og skrap og kunne opdrage os og sige, at sådan er reglerne, og det kan du ikke lave om på,” understreger hun.

Øjenåbner der også styrker arbejdsmiljø og trivsel hos Altan.dk

Selve processen har også været en øjenåbner for de medarbejdere hos Altan.dk, der ikke har arbejdet med ledelsessystemer før. ”Ting kan let falde mellem to stole, fordi det ikke tidligere var helt klart defineret, hvem der havde ansvaret for opgaven,” forklarer Stina. ”Nu har vi fået sat ord på ansvaret og fået talt om, hvor opgaven ligger bedst. Det har haft en stor og positiv indflydelse på trivslen og arbejdsmiljøet,” slutter Stina Visholm Pipper fra Altan.dk. 

Så nu går Altan.dk styrket fremtiden i møde med øget trivsel og bedre arbejdsmiljø internt, og med viden om at de kan leve op til kundernes krav og forventninger.