Inden offshore vindmøllerne kan sættes i drift og bidrage til den grønne omstilling, skal de gennem en række tests, der dokumenterer, at de er sikre og bl.a. kan holde til den vindbelastning, de vil blive udsat for til havs. Derfor har en vindmølleproducent samarbejdet med FORCE Technology om at gennemføre vingelejetests på testfaciliteterne på Lindø.

At det ikke er helt enkelt at teste noget i den størrelsesorden, vidner testopsætningen om. Selvom testbænken er 20 meter lang, måtte vores specialister arbejde 30 meter ud over testbænken, og der skulle bruges 120 tons stål og 200 tons beton for at få opsætningen til at fungere.

En række fagligheder i FORCE Technology blev inddraget undervejs – både medarbejderne fra klimakammeret på Lindø og kollegaer med kompetencer indenfor eksempelvis Non-Destructive Testing og vibrationsmålinger deltog.

Vindmøllelejet bestod testen, og de enorme offshore vindmøller er dermed et skridt tættere på at kunne sættes i drift.

At det ikke er helt enkelt at teste noget i den størrelsesorden, vidner testopsætningen om. Selvom testbænken er 20 meter lang, måtte vores specialister arbejde 30 meter ud over testbænken, og der skulle bruges 120 tons stål og 200 tons beton for at få opsætningen til at fungere. Hans Henrik Matthiesen / Senior Team Leader, FORCE Technology