Lindoe Component and Structure Testing A/S har fokus på fuldskalatest af komponenter og systemer - mekanisk og i klimakammer. 

NA Image
Se videoen med faciliteter på Lindoe Component and Structure Testing A/S.

Kan jeres system holde til miljøbelastningen?

I klimakammeret kan der simuleres realistiske atmosfæriske forhold som på havet – selv for store komponenter og hele systemer.

Klimakammeret er udstyret med tre individuelle miljøsystemer:
  • Temperaturkontrol
  • Fugtighedskontrol
  • Saltvand.
De tre miljøparametre kan kontrolleres individuelt eller programmeres som samlede systemer for at komme så tæt på den barske offshore atmosfære som muligt. Yderligere kan accelererede tests foretages i kombinerede parametercyklusser.

Ud over test af offshore udstyr kan testes et bredt udvalg af landbaseret udstyr så som land-baserede vindmøller, men også transport-, alarm- og lyssystemer. 

Grundig test, evaluering og optimering af jeres udstyr før installering vil bekræfte robustheden af jeres produkt for hele levetiden.

Ekstrem belastning af konstruktionen – for at være på den sikre side

Mekanisk test af mindre komponenter anvendes ofte til at bestemme, hvorvidt disse lever op til standarder eller andre krav. Den mekaniske prøvestand kan anvendes til store komponenter for test af simpel belastningsstyrke eller udmattelsesegenskaber for fastlæggelse af udmattelsesmodstandsstyrke.

Prøvestanden har et stort, forstærket gulv og indbyrdes forbundne reaktionsvægge langs to sider af gulvet. Denne opbygning muliggør test af konstruktioner i fuld størrelse med en tredimensionel belastningsopstilling, der er relevant for konstruktioner, som samtidigt udsættes for bølger, vind og alternerende roterende belastninger.

For at simulere realistiske udmattelsesbelastninger er det også muligt at gennemføre udmattelsestest baseret på registrerede driftsbelastninger, ligesom specielle korrosionsudmattelsestests med påvirkning fra saltvand er mulige. Muligheden for at teste fuldskalasystemer giver din virksomhed dokumentation for konstruktionens holdbarhed baseret på realistiske effekter.

Konkurrencedygtig produktion ved hjælp af højeffektlaserteknologi

Vi besidder supermoderne laserfaciliteter til test og udvikling af nye produktionsmetoder. Hjertet er to 16 kW disclasere opkoblet i én fiber, der således kan levere op til 32 kW lasereffekt på emnet. 

I dag er der udviklet godkendte svejseprocedurer for laserhybrid-svejsning i 25 mm og 40 mm stål. Kombinationen af en MAG- og/eller pulversvejsning sammen med en kraftig laser sikrer meget dyb indtrængning, op til 24 mm for hver streng. Grundet præcision og den dybe indtrængning kan svejsefugen optimeres, hvilket medfører omkostningsreduktion.

Vi kan hjælpe med at teste og implementere højeffektlasere inden for alle områder så som procesudvikling, prototype, produktion i mindre målestok, implementering og uddannelse.

Vær et eller to skridt foran konkurrenterne

Lad os hjælpe jer med at med forberede et egnet udviklings- og testprogram til jeres produkt og få sikkerhed for, at produktet vil kunne modstå forholdene, når det er installeret på land eller til søs.

Den er placeret i et tidligere skibsværft nær Odense, hvor infrastrukturen er ideel til transport og håndtering af selv store konstruktioner. Reduceret Cost of Energy og øget produktkvalitet, systemintegritet og produktionseffektivitet er nøglebegreber i industrien. 

I tæt samarbejde med jer sikrer vi optimale løsninger inden for udvikling og implementering af avancerede svejseløsninger, og leverer rådgivning ommaterialer og testløsninger beregnet til jeres produkter/komponenter.

Lindoe Welding Technology
FORCE Technology Welding
- Op til 32 kW lasereffekt
- 2 fleksible robotinstallationer
- Bredt udvalg af håndteringsudstyr
- Højeffekt-svejsning og overflademodificering
Volvo testet i klimakammer
Klimakammer
- 14 x 8 x 8 m.
- Temperaturområde: -60 ° C til +60 ° C
- Fugtighedsområde: 10% RF til 100% RF
- Saltspray: Justerbar fra 3 sider
- Kølekapacitet: 210 kW @ -10 ° C og 60 kW @ -35 ° C
Mekanisk test af store strukturer
Mekanisk test
- Størrelse (gulv): 20 x 9 m
- Størrelse (vægge): 13 x 4 m og 9 x 4 m (BxH)
- Cylinderkapacitet: 125 kN op til 3 MN
- Antal cylindre: Op til 6
- Maks. bøjningsmoment: 60 MNm.