I den mekaniske testbænk kan du få udført fuldskala test med statiske og dynamiske ekstrembelastninger med simuleret påvirkning fra bølger og vind f.eks. i en udmattelsestest.

Strong floor b2b
Back-to-back testing of Direct Drive Generators
• Performance and functional testing
• Full torque load testing
• Robustness testing
• Determination of generator efficiency
• Short-circuit testing
• Heat-run testing
strong floor setup <
Back-to-back testing of Medium- and High-Speed Generators
• Performance and functional testing
• Full torque load testing
• Robustness testing
• Determination of generator efficiency
• Short-circuit testing
• Heat-run testing
mekanisk test strong floor
Back-to-back testing of Medium- and High-Speed Generators
• Performance and functional testing
• Full torque load testing
• Robustness testing
• Determination of generator efficiency
• Short-circuit testing
• Heat-run testing
strong floor mba setup
Back-to-back testing of Gearboxes
• Performance and functional testing
• Endurance test of internal mechanical components (gears, bearings, etc.)
• Lubrication performance testing
• Determination of gearbox efficiency