Området ved svømmestadionet på Club La Santa på Lanzarote er ofte præget af kraftig vind. I en vindtunneltest kan vi simulere vindpåvirkningen ved den nuværende indretning af området og undersøge mulige tiltag til at forbedre vindforholdene.

Club La Santa på Lanzarote er kendt for sine unikke sportsfaciliteter, og stedet tiltrækker topatleter fra hele verden. Ud fra et ønske om at skabe de bedst mulige træningsforhold for kunderne, arbejder Club La Santas ledelse hele tiden på at gøre faciliteterne endnu bedre.

Vinden fra Atlanterhavet præger det naturlige miljø på øen Lanzarote. Selvom de udendørs svømmebassiner på Club La Santa er omgivet af bygninger, når vinden alligevel ind til området og skaber generende vindforhold. Men hvor kommer vinden fra, og hvad skal der til for at gøre forholdene mere behagelige? For at finde frem til svarene bad Club La Santa FORCE Technologys vindeksperter om at undersøge vindforholdene ved det udendørs svømmeanlæg.

Wind tunnel test Club La Santa pool

Visualisering af vinden

For at finde frem til årsagerne bag problemerne byggede vi en model af faciliteterne ved svømmestadion og området omkring det i målestok 1:100 og testede den i vores vindtunnel. Fordelen ved at bruge en model er, at man får bekræftet de problemer, der er blevet observeret på stedet i virkeligheden.

Erosionsmaterialer blev drysset ud over modellen for at skabe en visuel afbildning af vindens effekt. På billedet af modellen herunder viser de mørke områder, hvor vinden er stærkest, og man ser, at især én af bygningerne leder vinden ind over svømmebassinerne.

Iterativ løsningsudvikling

Vores vindeksperter afholdt en kreativ workshop med ledelsesteamet fra Club La Santa, hvor forskellige scenarier til at afskærme for vinden blev afprøvet på modellen. Workshoppen var tilrettelagt som en iterativ proces, hvor alle bidrog med ideer, så en lang række mulige løsninger og kombinationer af løsningsforslag kunne testes.

I nogle af de testede løsninger spillede vinden et pus: når vindpåvirkningen blev reduceret ét sted, opstod der nye vindproblemer andre steder i anlægget. Andre løsningsforslag virkede bedre. Den kreative workshop sluttede med, at tre af de bedste løsninger på problemerne blev udpeget.

“Det var meget nyttigt for os at deltage på den kreative workshop, fordi vi med egne øjne kunne se vindens effekt i de forskellige løsningsforslag. Det giver os et meget bedre udgangspunkt for at evaluere de mulige løsninger og vælge den indsats, der forhåbentlig kan løse problemerne for os og for vores idrætsudøvere på Club La Santa,” udtaler Frederik Sohns, der er administrerende direktør for Club La Santa.

Tekniske undersøgelser dokumenterer den reelle effekt

Efterfølgende blev en række tekniske dokumentationstest gennemført for at fastslå den faktiske effekt af de tiltag, der var udvalgt for at forbedre den lokale vindpåvirkning.

Effekten af de udvalgte tiltag blev dokumenteret med farvekort lavet ud fra erosionstest. Farvekortene er en effektiv metode til at visualisere løsningernes vindeffekt, og på den måde er det et godt beslutningsværktøj for ledelsen.

”Med testene i vindtunnel blev vi klar over, at vores udfordringer med vindforholdene er langt mere komplekse, end vi troede. Jeg anbefaler på det varmeste andre med lignende vindudfordringer at gennemføre en kreativ workshop. Det optimale er at afholde workshoppen, før byggearbejdet påbegyndes, så man på forhånd har helt overblik over vindeffekten,” forklarer Frederik Sohns.

Direkte engagement giver bedre beslutninger

Baseret på den tekniske rapport og resultaterne af den kreative workshop beslutter ledelsen for Club La Santa de tiltag, der skal gennemføres for at forbedre vindforholdene ved swimmingpoolen, så træningsfaciliteterne bliver endnu mere attraktive for idrætsudøverne.

”Ud fra testene kan vi se, at nogle af løsningerne har større effekt end andre. Vi kan nok ikke fjerne vindproblemerne helt, men vi kan afskærme vinden væsentligt, og det er uhyre vigtigt for os. Vi vil afprøve forskellige tiltag for at se den konkrete effekt. Det kan meget vel være, at vi vender tilbage til FORCE Technology igen på et senere tidspunkt for at få afprøvet andre løsninger i forbindelse med svømmeanlægget,” siger Frederik Sohns.

Model af Club La Santa pool område
Foto 1: Model af Club La Santas faciliteter omkring det udendørs svømmestadion (målestok 1:100) i vindtunnellen.
Club La Santa Pool Area vindtunnel test
Foto 2: Model af faciliteterne ved svømmebassinerne på Club La Santa (målestok 1:100). De mørke områder viser, hvor vinden er kraftigst.