Det kan være ressourcekrævende for danske energianlæg at holde sig ajour med omfattende internationale standarder på miljøområdet. 

På den anden side kan en manglede tilpasning af driften til gældende standarder få store økonomiske konsekvenser. Derfor henter affaldsanlægget REFA den afgørende viden hos FORCE Technology.

Kommende ændringer kan udfordre affaldssektoren

Nye EU-miljøkrav til regulering af b.la. emissioner og drift for affaldsforbrændingsanlæg, formuleret i de såkaldte BREF-dokumenter, venter lige om hjørnet. Kravene vil i høj grad påvirke affaldsanlæggenes daglige drift og kan få økonomiske konsekvenser, hvis driften ikke i god tid tilpasses de nye krav.

For Bjarne Petersen, der er sektionsleder i REFA i Maribo/Sakskøbing, er der ingen tvivl om vigtigheden af en stærk national kompetence på området.

Vi i REFA kan ikke selv afsætte ressourcer, der er nødvendige for at få styr på alle krav og regler, som den gældende lovgivning påbyder. Derfor er vi dybt afhængige af, at der er nogen andre, der henter viden om de nye standarder og deres implementering hjem til den danske affaldssektor.” 

Uvildig rådgivning fremtidssikrer REFAs nye anlæg

Bjarne Petersen har selv stået i en situation, hvor han havde brug for specialistviden, REFA ikke selv havde ressourcer til at indhente. Der skulle bygges et nyt røggaskondenseringsanlæg, som skulle fremtidssikres for krav i de kommende BREF-dokumenter.

Derfor indledte Bjarne Petersen en dialog med FORCE Technology, der i kraft af sin rolle som uvildigt GTS institut kunne være sparringspartner for REFA i dialogen med såvel Miljøstyrelsen som med leverandøren af anlægget. Miljøstyrelsens godkendelse af anlægget i henhold til BREF-dokumenterne var nemlig helt afgørende for idriftsættelsen, idet anlægget først kan tages i brug, når det opfylder alle krav.

Derfor fik REFA hjælp fra FORCE Technology til at udarbejde den miljøtekniske beskrivelse, der overfor Miljøstyrelsen redegør, hvordan anlægget bygges og imødekommer kravene. FORCE Technology hjalp også med at beskrive målestationens indretning til leverandøren for at sikre overensstemmelse med de kommende regelsæt i BREF-dokumenterne.

Det var betryggende at have en uvildig repræsentant, som FORCE Technology, der har sin viden direkte fra standardiseringsudvalgene, til at hjælpe os med at sikre, at vi er på forkant med lovgivningen. Desuden gavner det hele den danske affaldssektor, at vi har et talerør ind til det forhandlingsbord, hvor standarderne bliver skrevet, så vi også er sikre på, at de teoretiske diskussioner i standardiseringsudvalgene kan implementeres i praksis,” fortæller Bjarne Petersen.

Bjarne Petersen ved målestationen i REFA affaldsforbrændingsanlæg
Bjarne Petersen ved målestationen i REFA affaldsforbrændingsanlæg.
Forbrændingsovn på REFA affaldsanlæg
Forbrændingsovnen i REFA.
REFA affaldsforbrændingsanlæg
REFA affaldsforbrændingsanlæg, facade

Casen er udarbejdet af FORCE Technology og REFA, og er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet/Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Casen er del af et samlet casekatalog, der behandler værdien af standardiseringsarbejde for dansk industri.