Emma Mærsk oplevede pludselig voldsom vandindtrængning i maskinrummet. FORCE Technologys eksperter hjalp efterfølgende med at finde årsagen til havariet.

Emma Mærsk var på vej i en konvoj af skibe gennem Suez kanalen. Uden varsel væltede alarmerne frem på kontrolpanelerne på broen og i maskinkontrolrummet. Årsagen viste sig at være en voldsom vandindtrængning i maskinrummet, som i løbet af kort tid satte hovedmaskineriet ud af drift.

Takket være en dygtig og snarrådig besætning på Emma Mærsk lykkedes det at få skibet bragt til kaj, inden al maskinkraften forsvandt. Årsagen til vandindtrængningen var en tværpropeller (stern thruster), der var brudt sammen og havde revet et hul i skroget. Tre brækkede propellerblade og revnede svejsninger tillod næsten uhindret saltvandet at strømme ind i skibet og videre til hovedmaskinrummet. 

Havarianalyse skal forhindre nye skader

FORCE Technology har assisteret A.P. Møller Mærsk med skades- og havarianalyse af den ødelagte tværpropeller. Ved hjælp af en række tekniske og metallurgiske undersøgelser og beregninger udført i samarbejde med tværpropellerproducenten er skadens grundlæggende årsager og havariforløbet klarlagt. 

Undersøgelsen skal belyse de dybereliggende årsager til havariet, så lignende skader ikke opstår igen – hverken på Emma Mærsk eller på A.P. Møller Mærsks søsterskibe, som er udstyret med samme type tværpropellere. 

Høj teknisk ekspertise

Resultatet af vores tekniske undersøgelser og analyser har givet A.P. Møller Mærsk mulighed for at undersøge og inspicere de kritiske steder på de øvrige skibe og efterfølgende foretage nødvendige konstruktionsændringer.
 
Løsningen af en opgave som denne sker i et tæt samarbejde med både rederiet, producenten af den pågældende komponent, skibets klassifikationsselskab og Den Maritime Havarikommission.

 

”I forbindelse med root cause undersøgelsen af stern thruster havariet på Emma Mærsk har FORCE Technology demonstreret høj teknisk ekspertise og gennemført en pålidelig tredjepartsundersøgelse”, fastslår Ole Graa Jakobsen, leder af Technical Operations Maersk Line Ship Management.

Emma Mærsk, containerskib
Emma Mærsk oplevede pludselig vandindtrængning i maskinrummet