En udfordring at overskue IoT-teknologier

Boligadministrationsselskabet KAB så store uudnyttede muligheder i brugen af Internet-of-Things (IoT) i deres boligorganisationer. For at komme i gang havde de behov for at få overblik over teknologiens muligheder specifikt for deres forretning. Samtidig var det vigtigt for KAB at minimere spildtid i opstarten ved at undgå de typiske fejl, som mange virksomheder begår, når de starter op med IoT. 

Med flere end 69.000 lejemål i hovedstadsregionen fordelt på mere end 40 ejendomsselskaber var der meget, der talte for, at KAB samtidig kunne blive toneangivende i boligforeningernes udnyttelse af de nye muligheder, som IoT giver.

”Flere af vores ejendomme har spurgt om hjælp til at anvende IoT-løsninger. Vi har længe drøftet anvendelsen af IoT i almennyttige ejendomme – både internt og med BL - Danmarks Almene Boliger. Men der findes mange IoT-løsninger, og det var svært at gennemskue, hvad vi skulle fokusere på,” fortæller Brian Schnell, driftssupportchef hos KAB.

Til dagligt arbejder han med driftssupport og teknik, der understøtter KAB-fællesskabets ejendomskontorers daglige drift og vedligeholdelse af de enkelte ejendomme.

Derfor kontaktede Brian Schnell og hans kollegaer Brian Kaarsberg og John Kepney-Rasmussen Nordic IoT Centre for at få hjælp til at udvælge IoT-leverandører. Her tog FORCE Technologys IoT-specialister dem gennem et ’Kom godt i gang med IoT’-forløb (se figur 1), der viste, at der var nogle grundlæggende ting, KAB skulle gøre, inden de kunne tage fat på at vælge en IoT-leverandør. Forløbet gav både indsigt i IoT-teknologien og hjalp KAB med, hvilket fokus de kan tage her-og-nu i anvendelsen af IoT-teknologi.

Kom godt i gang med IoT-forløb
Figur 1: ’Kom godt i gang med IoT’-forløbet, som KAB gennemgik, består af fire trin.

Trin 1: Fælles forståelse og styr på idéerne

Forløbet omfattede rådgivning, inspirationsmøder og styrede workshops. 

I første trin blev der skabt en fælles forståelsesramme for, hvad IoT er og kan, og parterne drøftede KAB’s formål med at anvende IoT. Ved hjælp af FORCE Technologys idéstyringsproces blev der kigget på mulige idéer til IoT, deres forretningspotentiale og deres kompleksitet og derudfra lavet en prioritering. 

”Vi blev rigtig fint klædt på i forløbet. I starten fik vi indblik i, hvordan man arbejder struktureret med IoT. Vi drøftede business cases og vores formål med at anvende IoT. Senere i forløbet kiggede vi mere konkret på, hvilke typer IoT-devices, der kan dække vores behov,” fortæller Brian Schnell, som gennem forløbet blev opmærksom på, at det er vigtigt at konkretisere formålet, før man vælger den konkrete IoT-løsning.

På en workshop blev der identificeret ikke mindre end 16 konkrete IoT-anvendelsesområder for KAB, bl.a. reduktion af el-, vand- og varmeforbrug og monitorering og forebyggelse af fugtskader. Tre af områderne blev gennemgået i dybden, da de udviste stort potentiale for besparelser.

Trin 2: Kortlægning af KAB’s IoT-modenhed

Andet trin omfattede en kortlægning af KAB’s IoT-modenhed hvad angår både nuværende og fremtidige IoT-evner. Her blev der kigget på, hvor i KAB’s drift IoT kan anvendes, og hvordan den bedst forankres i organisationen. Analysen er et vigtigt fundament for KAB’s strategiske og organisatoriske arbejde med brugen af IoT, fordi den viser boligselskabets evner og muligheder for fremadrettet selv at styre sin IoT-udviklingsproces.

Trin 3: Fandt deres egne styrker og tilgang til IoT

Baseret på kortlægningen af deres modenhed kunne KAB beslutte, hvilken tilgang til IoT, der er bedst for boligselskabet. KAB kan med deres egne erfaringer med projektledelse og leverandørstyring blive dygtige til at styre kommende IoT-projekter selv, mens boligselskabet vil kunne overlade selve udviklingen af givne IoT-løsninger til leverandørerne i IoT-økosystemet.

Trin 4: Markedsscanning og anbefalinger fremadrettet

Det fjerde trin omfattede markedsskanning af tekniske IoT-løsninger inden for de tre udvalgte anvendelsesområder. Her blev Nordic IoT Centres omfattende netværk af IoT-leverandører bragt i spil for at finde de bedste og mest anvendelige IoT-løsninger for KAB.

”Vi har fået afdækket, hvor potentialet er for os, fx energiforbrug, vand- og fugtskader. For os har det været en aha-oplevelse, hvor mange IoT-løsninger, der findes, og hvor meget økonomi, der er i det. Hvis man går IoT-vejen, er der klart et højere potentiale, end vi forventede,” fortæller Brian Schnell, som nu har et katalog af IoT-teknologier, der er relevante specifikt for KAB.

Klædt på til at træffe modne IoT-beslutninger

Samlet set har forløbet givet KAB overblik over, hvad et IoT-system omfatter, hvor IoT vil kunne give driftsmæssige besparelser og over specifikke tekniske IoT-løsninger, der matcher boligselskabets formål. 

Både Brian Schnell og hans kollegaer Brian Kaarsberg og John Kepney-Rasmussen føler, at de nu er blevet godt klædt på til at træffe modne beslutninger om, hvordan IoT skal bringes i spil i KAB-fællesskabet.

”Forløbet har givet os et samlet overblik og gjort os mere opmærksomme på vores behov. Vi er blevet bevidstgjorte om, at vi skal have styr på strukturproblematikken, før vi investerer i enkelte IoT-devices. Hele strukturen omkring, hvordan vi samler og anvender data, var også en stærk bevidstgørelse for os, ” siger John Kepney-Rasmussen, energi- og varmekonsulent hos KAB. 

Brian Schnell ser frem til at komme i gang med at hjælpe boligadministrationerne med at implementere IoT-løsninger: ”Næste skridt for os er en strategisk beslutning om KAB’s IoT-strategi, hvor vi samtidig skal vurdere i hvilket vi skal operere. Og så tænker jeg, at vi skal i gang med nogle testforsøg med nogle af boligforeningerne, så vi kan afdække de videre muligheder for KAB-fællesskabets anvendelse af IoT.”