Lufthavne og flyproducenter har en fælles interesse i at begrænse støj fra flytrafik for at overholde krav fra lokale miljømyndigheder og skabe en positiv stemning i lokalområdet. Det kræver akustiske målinger med sofistikeret udstyr at sikre, at man overholder grænseværdierne. 

Måling og beregning af flystøj

FORCE Technology har kompetencerne til at foretage sådanne støjmålinger for sine kunder.

Én af dem er det statsejede svenske selskab Swedavia, som er førende i verden, når det gælder udvikling af lufthavne med mindst mulig miljømæssig påvirkning. Swedavia ejer 10 lufthavne i Sverige, og i juni 2014 tog selskabet kontakt til FORCE Technologys akustikafdeling med henblik på at måle flystøjen i to af lufthavnene – Malmö Airport og Stockholm Bromma Airport.

”Normalt udfører vi selv beregninger af flystøjen og sender de nødvendige rapporter til myndighederne. Men det er vigtigt at kunne sammenligne vores egne beregninger med fysiske målinger for at sikre nøjagtigheden,” forklarer Alborz Tari, Swedavias akustiske specialist, og uddyber, hvorfor valget netop faldt på FORCE Technology:

”FORCE Technology er sammen med et par andre virksomheder en del af en rammeaftale, som betyder, at vi kan kontakte dem, hvis vi har behov for at få foretaget målinger. FORCE Technology var bedst til prisen og kunne træde til med kort varsel, så derfor var de det naturlige valg,” konstaterer han.

Software synkroniserer data for målinger af flystøj

Første del af processen foregik i Malmö Airport. FORCE Technologys akustiske specialist, Erik Thysell, kontaktede indledningsvis beboerne i lufthavnens omkringliggende områder for at få tilladelse til at sætte måleudstyret op. Efter at have fundet det præcise sted, hvor støjmålingen skulle foretages – ved en hestefold nær lufthavnen – sørgede han endvidere for, at der kunne trækkes elektricitet til den pågældende lokation for målingen.

Omkring Stockholm Bromma Airport bor der betydeligt flere mennesker end omkring Malmö Airport, hvorfor larmen fra flyene er endnu mere til gene for lokalmiljøet. Proceduren for støjmålingerne foregik dog efter samme princip begge steder.

Udstyret blev lejet hos Brüel & Kjær, der er verdens største producent og leverandør af systemer og måleudstyr til sådanne formål. Og allerede i slutningen af juni kunne selve målingerne af flystøjen sættes i gang, fortæller Erik Thysell.

”I hver af lufthavnene havde vi monteret et syv meter højt stativ med en mikrofon i toppen. Det fungerer så på den måde, at mikrofonen opfanger signalet fra lyden, og via et kabel ledes det ned til lydtrykmåleren på jorden. Måleren er placeret i en kasse, der beskytter den mod regn, og i kassen er der også et 3G-modem, som sender data til en database, vi har adgang til,” siger han.

Data ved målingerne af flystøj

Med én værdi for hvert sekund indhenter man så måledata for hele måleperioden – i henholdsvis syv uger for Malmö Airport og i to måneder for Stockholm Bromma Airport.

”Samlet set er det ret meget data,” pointerer Erik Thysell.
Endvidere havde Swedavia på forhånd forsynet FORCE Technology med data for, hvornår de enkelte fly ville flyve over målepunktet ved start og landing samt data for de enkelte flytyper og deres karakteristika.

”Oplysningerne synkroniseres i vores software, der beregner støjen, og vi kan anvende et interface til databasen på nettet til løbende at følge med i, hvor højt støjniveau der er tale om på et givent tidspunkt,” forklarer han og tilføjer, at målingerne blev foretaget i henhold til ISO-20906, som er standarden for uovervågede målinger af flystøj nær lufthavne.

Rapport samler målingerne af flystøj

Da der er forskel på, på hvilket tidspunkt af døgnet der udsendes støj, tages dette også med i betragtning. Eksempelvis vægtes en flyvning i natperioden at være 10 gange så støjende som en flyvning i dagtimerne. I aftenperioden vægtes en flyvning som ca. tre gange så støjende.

”Alting er mere stille om aftenen og især om natten. Beboerne sover, og der er ikke lige så meget øvrig trafikstøj, hvilket betyder, at flystøjen er til mere gene i disse perioder,” forklarer Erik Thysell.

Den samlede lydenergi for en given tidsperiode kaldes Sound Exposure Level (SEL), og selve flystøjen måles i enheden LDEN. Undervejs i måleprocessen integreres støjen, og lydenergierne summeres i decibel (dB). Til sidst samles alle målingerne i en rapport, som viser, hvordan flystøjen tager sig ud for de to lufthavne. Det er denne rapport, som er vigtig for Swedavia, for at de kan sammenligne målingerne med deres egne beregninger.

Med rapporten kan selskabet altså vise over for myndighederne, hvor meget støj lufthavnenes fly udsender under start og landing inden for de forskellige flytyper – og vise, at de ikke overskrider de forskellige grænseværdier for støj hos lufthavnenes naboer.

Tilfredshed hos Swedavia

Til glæde for Swedavia lå FORCE Technologys fysiske målinger af flystøjen ikke langt fra selskabets egne beregninger, opsummerer Alborz Tari.

”I nogle tilfælde var der en diskrepans inden for de forskellige flytyper, men ud fra rapporten var hovedkonklusionen, at målingerne var meget tæt på vores beregninger. Så selvom dette kun er et udsnit fra enkelte målepunkter i to af vores lufthavne, har vi fået en god indikation af, at vores beregninger ikke er helt forkerte,” forklarer han.
Og således betragtes samarbejdet med FORCE Technology som en succes.

”Der kommer hele tiden nye flytyper, og derfor vil der også være behov for flere af denne slags målinger fremover,” siger Alborz Tari, der samlet set var meget tilfreds med FORCE Technologys tilgang til opgaven:

”FORCE Technologys folk er meget professionelle, og de har været gode til at sende løbende opdateringer. Det var en spændende og tilfredsstillende proces, der forløb lige som den skulle,” slutter han.

Opgaven er løst for Swedavia Swedish Airports. Vil du vide mere - kontakt os for rådgivning om flystøj