FORCE Technology har medvirket til at kortlægge støj og vibrationer fra den fremtidige Ringsted-Femern Bane.

Kortlægning af trafikstøj og vibrationer

I 2010 begyndte opgaven med at projektere udbygningen af jernbanen fra Ringsted til den kommende Femern forbindelse til Tyskland.

Støj- og vibrationsundersøgelser hertil blev udbudt i en særlig rådgiverpakke, og opgaven omfattede kortlægning af støj og vibrationer til Miljøredegørelsen og miljøvurderung/VVM.

Selve anlægget, som skal udbygges, er den nuværende strækning fra Ringsted til den fremtidige kyst-kyst forbindelse ved Rødby.

Analyse af trafikstøj samt løsningsudvikling

I samme opgave blev der yderligere arbejdet med dele af Øresundsforbindelsens danske landanlæg, som har stor betydning for trafikafviklingen via den faste Femern-forbindelse.

Opgaven blev tildelt FORCE Technology og Rambøll Danmark i et samarbejde, hvor FORCE Technology blandt andet har varetaget følgende funktioner:

  • Definition af forudsætninger og beregningsparametre, fx hastighedsmodeller ved stationer og kildedata for de forskellige fremtidige togtyper
  • Opstilling af en beregningsmetode for vibrationer i boliger langs strækningen
  • Verifikation af beregningsmodel for vibrationer og måling af kildestyrker
  • Undersøgelse af muligheder for vibrationsisolerende tiltag
  • Udarbejdelse af et samlet notat med grundlag og forudsætninger
  • Vibrationsberegninger for naboboliger langs strækningen
Herudover har FORCE Technology for Banedanmark medvirket til at specificere det udbud, der skal danne grundlag for støjisoleringsarbejder på naboboliger langs strækningen.

Kunde: Banedanmark (samarbejde med Rambøll Danmark). Vil du vide mere - kontakt os for rådgivning om jernbanestøj.