Optoceutics ApS er et spin-out fra DTU og UC Berkeley, der har det ambitiøse mål at udvikle ny lysteknologi til behandling af Alzheimers sygdom. Det kræver dog omfattende godkendelser efter medicinske standarder, og derfor er det afgørende, at FORCE Technology bidrager med højt specialiseret viden. 

Hjernen er ikke kun ansvarlig for at styre vores fysik. Den huser også vores personlighed, bevidsthed og identitet. Derfor hører de neurodegenerative lidelser som fx Alzheimers til blandt de mest frygtede sygdomme, for ingen har lyst til at miste sig selv.

Trods ihærdige forsøg fra forskere verden over findes der endnu ingen kur. Men startup-virksomheden Optoceutics er ved at udvikle en teknologi, der ved hjælp af såkaldt maskeret 40 Hz lys stimulerer hjernen og måske kan virke som behandling mod neurodegenerative lidelser.

Når man udvikler medicinsk udstyr - og hvis man vil gøre sig nogen forhåbninger om, at ens teknologi kommer ud i verden - er der en lang række af regler, love og standarder, man skal følge. For at være sikre på, at de overholder alle kravene, samarbejder Optoceutics med FORCE Technology:

”Vi har især haft brug for assistance med hensyn til udvikling efter de medicinske standarder. I den sammenhæng har FORCE Technology været en unik partner for os. Vi har fået afgørende viden om tolkning af standarder, og om hvordan vi bedst dokumenterer, at vi lever op til dem – fx inden for elsikkerhed”, siger Marcus Carstensen, der er CTO i Optoceutics.

Hurtig hjælp er værdifuld

Virksomheden vil bl.a. gerne ind på det amerikanske marked.

”Vi vil rigtig gerne ekspandere internationalt og på sigt få vores produkt ud på det amerikanske marked. Men der er meget høje krav i USA, og i den forbindelse har vi fået stor hjælp fra FORCE Technology, der har rådgivet os om alle de ting, vi skal tage højde for”, siger han.

”Vi har fået fantastisk engageret og hurtig hjælp – og det er meget værdifuldt for os”, siger Marcus Carstensen.

Om Optoceutics

Optoceutics er en dansk/amerikansk startup-virksomhed, der udvikler ny teknologi til hjernestimulering med det formål at behandle neurodegenerative lidelser som fx Alzheimers.

Virksomheden blev etableret i august 2018 med 10 co-founders fra DTU og UC Berkeley i USA og skal snart i gang med de første kliniske studier af effekten af deres hjernestimulerende teknologi.

Optoceutics har hentet investeringer og støtte fra bl.a. Innovationsfonden, danske business angels og EU.

Om teknologien

Forsøg har vist, at hvis man eksponerer mus med Alzheimers sygdom for 40 Hz stroboskopisk lys, så reducerer det mængden af de to proteiner, Beta-amyloid og Tau, der er med til at nedbryde hjernen. Samtidig forbedrer det kognition og hukommelse.

Optoceutics har på den baggrund udviklet en teknologi, der i stedet for generende stroboskoplys bruger såkaldt maskeret 40 Hz lys – dvs. stroboskoplys uden den synlige blinken, men med samme stimulerende effekt på hjernen.

Teknologien er testet i godkendte fotoniklaboratorier og udviklet til at kunne bruges i hjemmet.

Om test og godkendelse af medicinsk udstyr

Medicinsk udstyr skal leve op til en lang række krav og standarder – fx IEC 60601-serien, der rummer standarder for sikkerhed og ydeevne for elektronisk medicinsk udstyr.

FORCE Technology har mange års erfaring med at teste og godkende inden for serien og er desuden med i det såkaldte IECEE CB Scheme, der arbejder med harmonisering af standarder inden for elsikkerhed.

FORCE Technology kan derfor både udstede CB-rapporter og CB-certifikater og hjælpe kunderne med sikkerhedsspørgsmål i alle udviklingsfaser fra koncept til færdigt produkt.