Som færgeselskab er ForSea meget bevidst om den skadelige indvirkning, som partikelemissioner fra deres færgefart kan have på mennesker og miljø.

Derfor ønskede ForSea at få en bedre forståelse af, hvor store deres emissioner faktisk var.

”Som skibsoperatør er det vigtigt at forstå din skibsdrift og den påvirkning, den har på miljøet og os mennesker. Jo bedre data og statistik du har, jo bedre forstår du, hvilke problemer du skal løse, og desto bedre kan du fokusere på de rigtige ting,” siger Anna Prytz, Head of Sustainability, ForSea.

ForSea er blandt de første skibsoperatører i færgeindustrien, der har foretaget en måling af partikelemission. Efter deres opfattelse er denne emissionsdokumentation et godt beslutningsredskab til at igangsætte bedre og mere bæredygtige tiltag mod lavere emissioner. Desuden er dette ikke kun godt for miljøet, men kan også føre til en højere miljørangering i Clean Shipping Index (CSI) med omkostningsbesparelser som en bonus.

Men for at dette kunne ske, havde de brug for faktuel dokumentation af partikelemissionen fra deres diesel-drevne færge, Hamlet.

Målt en lav partikelemission

FORCE Technology målte NOx- og SOx-partikelemissionen fra ForSeas færge, mens den var i drift, og resultaterne viste lav emission af både NOx og partikler.

”Vi forventede lave værdier af NOx-emissioner, fordi vi har katalytisk rengøring på alle vores motorer - og vi har genmålt NOx hvert 3. år for at sikre, at vi til enhver tid holder lave værdier. Men med hensyn til partikelemission havde vi aldrig målt denne værdi før. Da vi sejler vores skibe med 'svovlfattigt brændstof', håbede vi på et godt resultat. Men eftersom emission af sodpartikler også afhænger af motorens ydeevne, var vi ikke sikre. Resultatet var dog meget tilfredsstillende. Vi kan nu bevise vores lave emission af NOx og partikler," siger Anna Prytz," Vi er meget taknemmelige for, at FORCE Technology hjalp os med at udføre denne måling, for vi kunne ikke finde andre der vidste, hvordan man laver målingen."

Stræber efter en højere miljøklasse

I og med ForSea er et handelsrederi betaler de farledsafgift til den svenske søfartsadministration. Afgiften er miljømæssigt opdelt i fem klasser: 1-5, hvor 5 er den højeste klasse. Scoren udføres i overensstemmelse med Clean Shipping Index (CSI).

”Vores dieseldrevne færge var en klasse 3, men meget tæt på at være et klasse 4-skib i Clean Shipping Index,” siger Anna Prytz og fortsætter: ”Partikelemission påvirkes af en kombination af brændstof og skibsmotorens ydeevne, og det så ud til at være ret vanskeligt at foretage målingen - vi havde lidt problemer med at finde nogen, der kunne gøre det for os.”

Nok point til at stige i en klasse op

For ForSea betyder det at have dokumentationen for færgens lave partikelemissionsniveau, at de har øget deres point i CSI-systemet og stiger til en bedre CSI-klasse, hvilket giver ForSea en økonomisk gevinst:

”Med denne måling er Hamlet steget fra at være en klasse 3 færge til en klasse 4”, siger Anna Prytz.

ForSeas færge Halmlet i Helsingør
Målingen af NOx- og SOx-partikelemission fra ForSeas færge, Hamlet, blev udført, mens den var i drift. Resultaterne viste lav emission af både NOx og partikler. Foto: ForSea.
Emissionsmåling med multikomponent monitor

Facilitet

Luftlaboratoriet

Industriens adgang til viden om luftemissioner, luftkvalitet, indeklima og arbejdsmiljø.