Maskinstøjmålinger er vigtig dokumentation til kunderne. Haarup Maskinfabrik fik foretaget professionelle støjmålinger af deres betonblander VM750L. Nu kan de overfor deres kunder dokumentere, at deres maskine er støjsvag, og at støjen fra deres betonblander ikke kræver, at man anvender støjværn.

Opdateret dokumentation for maskinstøj ved Haarup Maskinfabrik

Haarup Maskinfabrik er en succesfuld producent af blandeanlæg til betonindustrien. For nyligt henvendte én af deres kunder i Tyskland sig til Haarup Maskinfabrik og bad om dokumentation for maskinstøjen for Haarup Maskinfabriks betonblander VM750L, så kunden kunne vise papirerne til Arbejdstilsynet i forbindelse med en arbejdsmiljøinspektion.

Da de pågældende støjmålinger for modstrømsblanderen var en del år gamle, besluttede Haarup Maskinfabrik at benytte lejligheden til at få opdateret deres dokumentation og bad FORCE Technology foretage nogle nye støjmålinger.
Vores maskiner skal følge bestemmelserne i Maskindirektivet og overholde relevante standarder for de maskiner og anlæg, vi fremstiller. Selvom vi kender indholdet af bestemmelserne, havde vi brug for nogle eksperter, der kunne udføre målingerne korrekt. Technical Writer Jan Kjær-Hansen / Haarup Maskinfabrik

On-site-målinger af maskinstøj

Udfordringen var, at modstrømsblanderen er en stor, tung maskine, der er svær at få bakset ind i et testrum. Derfor foretog vi målingerne on-site i Haarup Maskinfabriks produktionshal. Det betød, at der både skulle foretages referencemålinger af rummets indvirkning (som støjmålingerne blev korrigeret for) og støjmålingerne af selve maskinen i brug.

”Opgaven blev udført meget professionelt. FORCE Technologys konsulent satte sig grundigt ind i målemetoden beskrevet i C-standarden for betonblandere og gav os helt præcise anvisninger til måleopstillingen, fx hvor blanderen skulle placeres i forhold til vægge, loft og andet fast inventar, således at målingerne kunne gennemføres i vores produktionshal. De meget konkrete anvisninger var vigtige for os for at undgå, at der opstod nogle misforståelser undervejs,” udtaler Jan Kjær-Hansen.

Måling af lydeffekt og lydtrykniveau ved maskinstøjen

FORCE Technology målte både lydeffekten (dvs. kildestyrken) og lydtrykniveauet fra maskinen. Lydeffekten, som måles efter ISO 3740-serien, bruges til at angive, hvor meget støj maskinen bidrager med. Lydtrykniveauet, som måles efter 11200-serien, er en standard for operatørstøjniveauet og angiver, om operatøren af maskinen bør anvende høreværn.

”Da C-standarden specificerer, at man skal måle hele blandingscyklussen, målte FORCE Technology kildestyrken fra maskinen i tre faser: Påfyldning, selve blandingen og tømningen af maskinen,” fortæller Jan Kjær-Hansen og tilføjer: ”FORCE Technologys målingsbesøg var meget smidigt og veltilrettelagt og forstyrrede os minimalt i produktionen.”

Dokumenteret støjniveau

Resultaterne af målingerne blev modtaget positivt hos Haarup Maskinfabrik, som nu har dokumentation for, at støjen fra deres betonblandere ikke kræver, at man anvender støjværn:

”Vi fik bekræftet, at vores blandere er meget støjsvage, idet lydtrykniveauet ligger under grænseniveauet på 80 dB(A),” udtaler Jan Kjær-Hansen og tilføjer, at kunderne selvfølgelig stadig skal vurdere maskinstøjen i sammenhæng med de fysiske forhold og øvrige støjkilder for operatørerne på de konkrete anlæg.

Efterfølgende har Haarup Maskinfabrik sørget for at revidere produktmanualerne med den nye dokumentation, så deres kunder fremover kan fremvise opdateret dokumentation for maskinsikkerheden til myndighederne.

Læs også om Støj- og vibrationsundersøgelser for Banedanmark og Dæmpning af maskinstøj på skibe.