En millioninvestering skal gøre det muligt for Vordingborg Havn at blive en regional havn med fokus på udskibning af lokalt og regionalt producerede varer. 

Tredobling af omsætningen

Ifølge Jan-Jaap Cramer, havnefoged og maritim udvikler i Vordingborg Havn, er udvidelsen en vigtig brik i havnens forretningsplan, idet dette vil øge havnens kapacitet til 1 million ton gods om året og dermed potentielt tredoble omsætningen.  Udvidelsen vil blive en katalysator for vækst, generering af godstrafik til Vordingborg Kommune og nye arbejdspladser.

Et resultat af en positiv markedsudvikling

Udvidelsesprojektet udspringer af den positive udvikling i det internationale landbrugsmarked samt en efterspørgsel blandt Vordingborg Havns kunder. Jan-Jaap Cramer forklarer, at fragtskibenes øgede størrelse skaber behov for mere opbevaringskapacitet til gods. De større skibe samt længere fragtruter har betydning for fremtidens havne såvel som konkurrenceevnen. Havnene møder eksempelvis krav som større havnearealer, bedre lastningsfaciliteter eller større opbevaringskapacitet.

Kvalitetssikring frem for alt

Ved havneudvidelsesprojekter af denne skala, understreger Jan-Jaap Cramer, at sikkerhed og kvalitet i designet er essentielt. Ved at evaluere og verificere havnelayouts er det muligt at skabe den sikkerhed, som er nødvendig for de skibe, der besejler havnen. For at kunne evaluere et havnelayout er det væsentligt at sammenholde strøm, vind og bølger med sejldybde, skibstyper og besejlingsmuligheder. 

Vores simulatorer gør det muligt at belyse alle elementer. Vi havde også besøg af lodser fra DanPilot og Loodswezen, som kunne kvalitetssikre havnens design.

Resultaterne

Efter simuleringer med den ønskede skibsstørrelse gennemført af lodser fra havnen blev blandt andet vanddybden i sejlrenden og havnen ændret. Dette har betydet, at Vordingborg Havn anlægger og udgraver optimalt fra start.”FORCE Technologys simuleringer har gjort det muligt at gennemføre denne store og komplekse havneudvidelse, og jeg kan kun anbefale at benytte simuleringsstudier”, slutter Jan-Jaap Cramer.

Besøg Vordingborg havn her

Vordingborg havn, simulator studie, havnestudium, havneudvidelse
Foto: Vordingborg Havn