Udstyr, der anvendes i maritime miljøer, skal være hårdført. HACT-tests giver Lodam et hurtigt svar på, om temperatursensorerne til deres styringer er funktionsdygtige over tid.

For mange mennesker er det indbegrebet af frihed at stå på et skibsdæk og betragte skumtoppene forme sig på havet, alt i mens solen stråler fra en blå himmel, og vinden blæser i håret. Men for skibets udstyr og materialer kan det være en hård omgang at blive udsat for disse parametre over længere tid, og det stiller store krav til robustheden.

Netop robusthed er et nøgleord for Lodams produktudviklingsafdeling, der udvikler styringer til bl.a. kølecontainere, hvor temperatursensorer indgår. For at sikre at teamet udvikler bedre og mere robuste styringer anvender Lodam den accelererede korrosionstest, HACT (Highly Accellerated Corrosion Testing).

”HACT er den bedste test, vi kender til at accelerere virkningerne af et maritimt miljø med store temperaturudsving,” fortæller Søren Fisker, Senior Hardware Engineer i udviklingsafdelingen hos Lodam electronics. Han har mange års erfaring med udvikling af styringer til maritimt brug.

Afdækker svagheder i produktet

Formålet med HACT-testen er at fremprovokere svagheder i produktet, så man derved kan afgøre om det er robust nok til at blive anvendt i udsatte miljøer, hvor vind og vejr tærer på materialerne. HACT-testen er specielt anvendelig for produkter og udstyr, der benyttes i udsatte miljøer, fx skibe, vindmøller eller køretøjer.

Under HACT-testen bliver testemnerne udsat for fugt, varme, og vand – selvfølgelig også saltvand.

”HACT er den første fugt- og vandrelaterede accelererede levetidstest, vi har fundet, som kan teste vores sensore,r indtil de fejler. Tidligere gennemførte tests med demineraliseret vand har ikke fremprovokeret fejl – selv ikke efter betydeligt længere testtid. HACT fremprovokerer fejl mage til dem, vi i nogle tilfælde oplever i marken efter en årrække i drift,” fortæller Søren Fisker, som har oplevet, at HACT afdækker ting, som var umulige at forudse i produktudviklingen: ”HACT har vist os nogle fejlmekanismer, vi ikke var opmærksomme på tidligere. Det betyder, at vi kan skille de mindre lovende sensorer fra, så vi ender med de bedste sensorer.”

Hurtige svar på blot 1 uge

Fordelen med HACT er, at testen i løbet af godt og vel 1 uge er i stand til at udvikle korrosion svarende til 10 års brug i normalt udendørsmiljø – og 5 års brug i maritimt miljø. Til sammenligning tager traditionelle korrosionstests 4 uger. En HACT-test kan derfor give udviklingsteamet hurtige svar og derved spare virksomheden vigtig tid i produktudviklingsforløbet.

”Det centrale for os er, at vi på kort tid kan teste, indtil sensorerne fejler. Testen viser os, om et design er bedre eller dårligere end andre designløsninger,” siger Søren Fisker, der ofte arbejder med flere løsningsdesign ad gangen og har brug for at udskille designløsninger, der ikke fungerer godt i saltholdige miljøer.

Lodam anvender HACT-test i flere faser af produktudviklingen:

”Vi bruger HACT både til at teste design og materialevalg i produktudviklingen og som en del af vores endelige produktgodkendelse,” fortæller Søren Fisker.

Der falder guldkorn af

FORCE Technology har udviklet HACT-testen og er i dag eksperter på området for korrosionstest af elektronik. Lodam har fået gennemført HACT-tests hos FORCE Technology gennem en årrække.

”FORCE Technology er meget kompetente både til at gennemføre testene og til at dokumentere og afrapportere resultaterne,” udtaler Søren Fisker, der ofte selv deltager under HACT-testforløbet.

Selvom mange virksomheder måske vurderer, at det er nemmere og hurtigere blot at sende deres testemner til FORCE Technology, som så gennemfører HACT-testen, ser Søren Fisker en fordel i selv at være til stede under testforløbet:

”Hvis vi er til stede hos FORCE Technology i forbindelse med, at HACT-testen bliver gennemført, får vi altid ekstra erfaring og nogle ekstra guldkorn med hjem.”