Hymeth på trapperne med en løsning

EU efterlyser i høj grad rene energiressourcer, og det kræver innovative løsninger.

Startuppen Hymeth er på trapperne med sådan en: I et MADE Materiale Demonstrationsprojekt har virksomheden fået afgørende viden om det optimale miks af lettilgængelige metaller, så de kan udvikle deres elektrolysator og få den hurtigere på markedet.

Der er intet nyt i det, som Hymeths elektrolysator gør: Vand bliver spaltet til ilt og brint med elektrolyse, og brint er som bekendt en energikilde. Det nye er måden, hvorpå elektrolysatoreren ved navn HYAEON™ gør det.

Ifølge Hymeth er startupvirksomhedens patenterede elektromagnetiske elektrolysator 40 procent billigere at anskaffe og 10 procent mere effektiv end de gængse elektrolysatorer på markedet, den er markant mindre end konkurrenternes anlæg, og den er ikke afhængig af sjældne metaller til den elektrokemiske proces.

”Andre anvender iridium og platin, som kun udvindes i et fåtal af lande. Elektrolysatoren HYAEON™ indeholder derimod nikkel, jern og kobber og er på den måde i tråd med EU’s ønske om at frigøre sig fra afhængighed af sjældne metaller,” siger Hymeths CEO Mats Blacker og drager en parallel til den aktuelle mangel på mikrochips.

koncept for brintenergilagring fra vedvarende kilder - vindturbine og fotovoltaik.

Afgørende analysearbejde

Det er det optimale miks af disse tre metaller i Hymeths elektrolysator, som har været kernen i et MADE Materiale Demonstrationsprojekt med FORCE Technology.

”Af tre omgange har vi analyseret 20 forskellige batches af pulver, som vi fik fra Hymeth, i et elektronmikroskop. Ved at skyde en elektronstråle på pulveret har vi analyseret koncentrationen af de enkelte grundstoffer, og på baggrund af den viden har Hymeth justeret sammensætningen, hvorefter vi har analyseret igen,” forklarer Thomas Fich Pedersen, som er specialist i divisionen for Materials and Product Testing hos FORCE Technology.

Det er et analysearbejde, som Mats Blacker betegner som afgørende i udviklingen af Hymeths elektrolysator.

”Det har løst en knude, og dermed kan vi få HYAEON™ hurtigere på markedet,” siger Mats Blacker, som desværre ikke kan uddybe, hvad den konkrete knude bestod i, da den er knyttet til en igangværende patentproces.

Stort markedspotentiale

Til gengæld vil han gerne tale om markedspotentialet for Hymeths elektrolysator. Som Power-to-X-løsning er HYAEON™ rettet mod procesindustrien, hvor on-site-produceret brint kan erstatte gas og kul. Derudover er løsningen rettet mod vindkraft, hvor brint er en vej til at lagre overskydende elproduktion. Brint, der kan anvendes som brændstof til bl.a. tung transport.

”I dag er den totale europæiske produktionskapacitet med elektrolysatorer under 1 GW. EU har et mål om mindst 40 GW bæredygtig produktionskapacitet i 2030,” siger Mats Blacker og fortsætter:

”Med andre ord er der en kæmpe efterspørgsel på elektrolysatorer i Europa.”

"Det har løst en knude, og dermed kan vi få HYAEON™ hurtigere på markedet." Mats Blacker / CEO, Hymeth