Sikring af markedsadgang for bæredygtigt og sikkert medicinsk udstyr

Virksomheder i medico- og velfærdsteknologien står med udfordringer ved at indføre nye teknologiske, bæredygtige løsninger, hvor overholdelse af standarder, forbrugersikkerhed mv. er topprioritet.

NA Image

Time-to-market er en udfordring for medico- og velfærdsteknologiprodukter

Time-to-market er afgørende for konkurrenceevnen hos virksomheder, der producerer enheder, produkter eller udstyr inden for medicoteknik og velfærd. Korte R&D-cyklusser, teknologi under hurtig udvikling, voksende risikobevidsthed og øget brugerinvolvering bidrager alt sammen til behovet for mere innovativ brug af teknologi for at sikre hurtige produktlanceringer. Og når det drejer sig om tilsluttede enheder, fx fjernmonitorering eller app-baserede løsninger, er cybersikkerhed nøglen.

Inden for de kraftigt regulerede brancher som fx medico- og velfærdsteknologi kan det imidlertid være udfordrende at implementere nye teknologiske og bæredygtige løsninger, hvor overholdelse af standarder, regulativer og forbrugersikkerhed har topprioritet.
 
NA Image

En nem og sikker vej til kunder og slutbrugere

Derfor bestræber vi os på at gøre innovation, udvikling, test og lancering af nyt medicinsk udstyr nemt og sikkert. Til dette formål anvender vi vores uvildighed og teknologiske ekspertise kombineret med viden om lovgivningen og aktiv deltagelse i standardiseringskomitéer, og vi sikrer adgang til en lang række testfaciliteter.
 

Kortere time-to-market uden at gå på kompromis med kvaliteten

Vi sikrer markedsadgang via:
NA Image

Produktgodkendelse af medicinsk udstyr

Sikring af, at jeres medicinske udstyr overholder lovkravene, fx MDR, allerede i RnD-fasen.
NA Image

Kemisk test af udstyr, inkl. PPE

Test og godkendelse for importører, producenter og distributører, der dokumenterer dit produkts overholdelse af eksisterende markedsstandarder.
NA Image

Livscyklusanalyse (LCA) af produkter

Life Cycle Assessment LinkedIn gør det muligt for jer at dokumentere og forklare, hvordan jeres produkt eller tjeneste påvirker miljøet.
NA Image

Hvad er life science-industriens største teknologiske udfordringer?

Ny rapport kortlægger de teknologiske udfordringer med digitalisering og grøn omstilling i life science-virksomhederne.
 
Lone Tegner

For mere information, kontakt

Lone Tegner

Business Development Manager

T: +45 25 65 75 66