Test og analyse af kemikaliebeskyttelseshandsker og -dragter samt åndedrætsværn.

Personlige værnemidler mod kemikalier er underlagt Direktiv 89/686/EØF, også kaldet PPE-direktivet (Personal Protective Equipment). Det betyder at der stilles krav til sikkerheden og kvaliteten af produkterne. 

Det skal derfor dokumenteres at produkterne lever op til disse krav, for at de kan gennemgå EF-typeprøvning (CE mærkning). Alle personlige værnemidler skal være CE mærkede for at måtte markedsføres i EU. 

Vi sikrer at dit produkt lever op til de gældende krav, så produktet kan certificeres. Derved undgår du at produktet afvises i den senere certificeringsproces, hvilket kan give forsinkelser i forhold til hvornår produktet kommer på markedet.  

Tredjeparts tests af personlige værnemidler - også af eksisterende produkter 

Udover test af nye produkter til markedet, tester vi også allerede markedsførte produkter, for at dokumentere at de stadig lever op til kravene – såkaldte tredjeparts-tests. 

Skræddersyede kemiske tests til dokumentation overfor kunderne

Vi tilbyder primært funktionstests samt permeations- og penetrationstests af udstyret, hvorved vi undersøger om kemikalierne kan trænge igennem materialet, enten ved diffundere gennem materialet (permeation) eller trænger igennem f.eks. små huller eller steder hvor materialerne i udstyret ikke slutter tæt (penetration). 

Vi tester normalt efter de harmoniserede standarder i EU, men tilbyder også specielle tests hvis du f.eks. har behov for at dokumentere, at dit produkt beskytter mod specifikke kemikalier. Dette kan give dit produkt en konkurrencefordel på markedet. 

Årelang erfaring med personlige værnemidler sikrer dig en stabil partner

Vi har haft laboratoriefaciliteter til at kunne teste inden for området i 30 år. 

Vi deltager desuden i standardiseringsarbejdet samt samarbejdet mellem EU laboratorier (”Vertical Groups”) specielt for åndedrætsværn (VG 2) og beskyttelsesklæder (VG 5). 

Vi er akkrediterede af DANAK (65 og 8) til de fleste test, der er nødvendige for de nævnte standarder (se faktaboks). Testene kan danne grundlag for en EF Typeafprøvning (CE mærkning) af produktet hos en Notified Body, som f.eks. FORCE Certification A/S. 

Akkrediteret laboratorium

FORCE Technology er akkrediteret af DANAK (65 og 8) til de fleste test, der er nødvendige for de nævnte standarder (se faktaboks). Testene kan danne grundlag for en EF Typeafprøvning (CE-mærkning) af produktet hos en Notified Body, som f.eks. FORCE Certification.

Læs mere om certificering af personlige værnemidler hos FORCE Certification.