Akkrediteret test og certificering af beskyttelsesbeklædning jf. gældende standarder EN 943, EN 14605, EN ISO 13982, EN 1073, EN 14126, EN ISO 20346 og EN 13034 for personlige værnemidler til producenter, importører og forhandlere.

Beskyttelsesbeklædning omfatter bl.a. fodtøj, heldragter, engangsdragter, malerdragter, sprøjtedragter, støvdrager, sikkerhedsdragter samt enkeltdele som fx bukser, jakker eller forklæder. Beskyttelsesbeklædning anvendes bl.a. i industrien, landbruget og sundhedsvæsnet.

Vi tilbyder akkrediteret test af beskyttelsesdragter jf. de europæiske standarder EN 943, EN 14605, EN ISO 13982, EN 1073, EN 14126, EN ISO 20346 og EN 13034 for personlige værnemidler, hvorefter du kan opnå CE-mærkning af dit produkt.

Skal beskyttelsesbeklædning CE-mærkes?

Ja, ønsker du at markedsføre og sælge beklædning til beskyttelse mod kemikalier eller lign. i EU, herunder på det danske marked, skal de CE-mærkes.

Med CE-mærket kan du overfor kunder og myndigheder dokumentere, at produktet lever op til kravene om kvalitet, sikkerhed og ydeevne i minimum en af de gældende standarder.

Hvilke krav skal beskyttelsesbeklædning leve op til?

I det europæiske system for beklædning til kemisk beskyttelse (CPC) er der en serie af numre, som angiver type og niveauet for beskyttelse. Disse har en tilknyttet standard, som beskriver hvad de skal leve op til.

For type 3, 4 og 6 er der også en version til produkter, som kun dækker dele af kroppen, benævnt PB. Det kunne f.eks. være bukser, en jakke eller et forklæde.

Du kan herunder se de forskellige typer og beskyttelsesniveauet for dem samt hvilken standard de hører under.

Tabel

I Europa er der også en klar inddeling i beklædning, som kan genbruges og det som er til engangsbrug ifølge CEN TR 11610. I tabellen nedenfor er nogle typiske egenskaber for henholdsvis engangsbeklædning og beklædning til gentagende brug.

tabel

Hvilket ansvar har du som fabrikant, importør eller forhandler af beskyttelsesbeklædning?

Importerer du personlige værnemidler, som fx beskyttelsesdragter eller anden beklædning fra en producent udenfor EU til salg på det europæiske marked, skal du sikre dig at produktet er CE-mærket hos et bemyndiget organ i Europa. Er det ikke tilfældet, er du som importør ansvarlig for at få det gjort.

Denne regel gælder uanset om du videresælger beskyttelsesbeklædning til en forhandler i EU eller om du selv er forhandler. Når du får CE-mærket et produkt, bliver du registreret som værende fabrikant af produktet. Dermed bliver du ansvarlig for sikkerheden og kvaliteten af pågældende produktet og vedlagte dokumentation.

Sådan får du CE-mærket beskyttelsesbeklædning

Som importør eller forhandler skal du først og fremmest tage stilling til hvad beskyttelsesdragten skal bruges til dvs. formålet for anvendelse, da det afgør hvilken standard dragten skal godkendes efter.

Det har samtidig betydning for hvilke krav beskyttelsesdragten skal leve op til og hvilke egenskaber den skal have i forhold til design, tæthed, modstand overfor penetration af fx kemikalier, mekanisk styrke, antændelighed mv. Derudover bør man ikke overse faktorer som behov for vedligeholdelse og komfort.

For at få CE-mærket beskyttelsesbeklædning, skal dit produkt testes hos et akkrediteret testinstitut, så du kan dokumentere at det lever op til kravene i pågældende standard. Derefter kan du få udstedt et CE-mærke til dit produkt hos et bemyndiget organ (notified body), som fx FORCE Certification.

Akkrediteret testlaboratorium sikrer kvaliteten af dine personlige værnemidler

FORCE Technology er akkrediteret af DANAK (65 og 8) til test af personlige værnemidler.

Vi tilbyder akkrediteret test af dit produkt samt forberedelse af dokumentation, som lever op til kravene i standarden således, at dit produkt er klar til CE-mærkning. Derefter kan du få udstedt et CE-mærke hos et notified body som fx FORCE Certification.

Vi tilbyder desuden gennemgang af dokumentation for importører, så du kan være sikker på at den lever op til kravene og er troværdig.

Har du brug for yderligere information eller vil du have dit produkt testet, så kontakt os.