Hvordan udvikler og køber vi sundhedsprodukter, som fungerer optimalt, er sikre og ikke bruger unødige ressourcer?

Medicinske produkter og i særdeleshed engangsudstyr koster mange ressourcer og har dermed et stort CO2-aftryk. Så et naturligt spørgsmål er, hvordan udvikler og køber vi sundhedsprodukter, som fungerer optimalt, er sikre og som ikke bruger unødige ressourcer?

IEC 60601-1-9: ”Medical electrical equipment – Part 1-9: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for environmentally conscious design” giver anvisninger til, hvad man kan gøre i forskellige stadier I et produkts livscyklus for at reducere miljøpåvirkninger og dermed gøre produkter mere bæredygtige.

Det mest effektive er at tænke bæredygtighedskrav ind tidligt i designfasen eller i forbindelse med et udbud. Her er det erfaringsmæssigt vigtigst at fokusere på følgende tre områder:

  • Lang levetid
  • Materialevalg
  • Indbygget mulighed for levetidsforlængelse

Få mest muligt ud af ressourcerne

Lang levetid af produktet i dets oprindelige form er effektivt i forhold til at få mest muligt ud af de ressourcer dvs. af materialer og energiforbrug, der er brugt til at fremstille produktet. Levetiden opgjort i år eller antal anvendelser, skal naturligvis relateres til den tid, hvor det er meningsfuldt at bruge produktet. Når der skal designes til lang levetid, er der en række forhold der skal tages hensyn til komponentvalg, udformning, der passer til brugsmiljøet og generel designpraksis. For at sikre, at udviklerne af produktet er kommet i mål med et sikkert produkt med optimal funktion, verificeres levetiden med analyser og test. Som indkøber af medicinske produkter er det vigtigt at efterspørge levetid i udbudsmateriale og i dokumentationen.

Fra engangsprodukter til flergangsprodukter

Engangsprodukter har naturligvis en begrænset levetid, men hvis vi virkelig vil bæredygtigheden, skal det overvejes, om produkterne kan gøres til flergangsprodukter ved at ændre materialevalg eller forberede for reparation eller udskiftning af dele, så resten kan genbruges.  Hvis man vælger det rigtige materiale og udskifter plast med metal, kan man måske bruge et device i 5-6 år i stedet for 5-6 gange. Alt skal naturligvis risikovurderes.

Det rette materialevalg og sammensætningen af materialer har afgørende betydning for bæredygtigheden af produkter. Både i forhold til miljøaftryk i fremstillingsprocessen og i forhold til adskillelse og genanvendelse efter endt levetid. Materialer til emballage skal også overvejes i forhold til bæredygtighed.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at indbygge muligheden for levetidsforlængelse i designfasen eller specificere og vurdere dette i forbindelse med indkøb. Det kan fx være muligheden for at udskifte sliddele eller dele med begrænset holdbarhed fx motorer, ventilatorer og pumper eller strøm-forsyninger.

Fokus på udvikling af metoder og værktøjer til bæredygtigt design

I FORCE Technology’s resultatkontraktprojekt ”Længe leve produkter og materialer” fokuserer vi på at udvikle metoder og værktøjer til bæredygtigt design bl.a. gennem lang levetid, teknologier og metoder til tilstandsvurdering og levetidsforlængelse og endelig re/upcykling af bl.a. medical devices.

bæredygtige medical devices hjul