Med 5G-mobilteknologi har danske virksomheder store eksportmuligheder, og med rådgivning via Dansk 5G Innovation Hub & Testbed kan de gå fra use cases til kommerciel udrulning.

5G hub skal udbrede brugen af 5G-robotter i Danmark

Siden 2020 har 5G-mobilteknologi været tilgængelig i Danmark, og flere og flere mobiloperatører verden over tilbyder 5G. Det baner vejen for store eksportmuligheder for mange danske virksomheder.

FORCE Technology har etableret Dansk 5G Innovation Hub & Testbed. Hubben er blevet til som et samarbejde med og støtte fra en række store organisationer og virksomheder i Danmark. 

Vores formål er at hjælpe med at modne projekter til kommerciel anvendelse og dermed gøre det muligt for danske virksomheder at sælge deres produkter og ydelser til udlandet.

Dansk 5G Innovation Hub & Testbed opsamler bl.a. erfaringerne fra ind- og udland, og inkluderer samtidig andre relevante teknologier som f.eks. Wi-Fi6, der tilbyder en pålidelig trådløs forbindelse til et begrænset geografisk område.

5G-mobilteknologi får robotterne til at tage skraldet

En skodrobot der samler cigaretskod op fra gader og stræder i Aarhus, en selvkørende robotbil der inspicerer hegnet rundt om et stort område med kritisk infrastruktur som en lufthavn eller et havneområde. Droner der flyver uden for menneskelig synsvidde (BVLOS) og foretager inspektion af høje bygninger fra luften eller flytter pakker på en godscentral eller i en stor lagerhal.

Det er alt sammen eksempler på use cases, og nu bliver flere af den slags cases en realitet. Det sker med den nyeste generation af mobilteknologi, som 5G-mobilteknologi er. 

Hvordan kan virksomheder få hjælp til 5G-mobilteknologi?

I Dansk 5G Innovation Hub & Testbed projektet er vi fødselshjælpere for 5G-teknologien. Vi vil transformere det enorme teknologiske potentiale ved gøre processen fra 5G use cases til kommerciel udrulning kortere. 

Gennem rådgivning og inspiration vil danske virksomheder se, hvordan de kan anvende 5G-mobilnetværket på deres produkter og ydelser rundt om i verden.

Vi vil:

 • Klæde virksomheder på med viden og tilbyde testmuligheder
 • Indsamle og evaluere relevant information om use-cases baseret på 5G og gøre dem bredt tilgængelige
 • Hjælpe med at give adgang til mobiloperatørernes 5G-netværk, for at man kan teste sin løsning i offentlige og private mobilnetværk
 • Skabe opmærksomhed om aktiviteter i Dansk 5G Innovation Hub & Testbed om opnåede løsninger og resultater
 • Levere træning/vidensformidling om 5G-mobilteknologi
 • Facilitere nye projektsamarbejder og hjælp med at ansøge om nye projekter
 • Etablere samarbejde mellem studerende og virksomheder i forhold til 5G-mobilteknologi
 • Hjælpe med at etablere demonstrationscentre og løsninger baseret på 5G-mobilteknologi.
5G-applikationer
Med 3GPP Release 16 og 3GPP Release 17 understøtter 5G mobilteknologien Industri 4.0 og autonome enheder. (Illustration: European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

Stort potentiale for industrien med 5G Stand Alone

Med 5G Stand Alone, sikrer 5G en endnu bedre og langt mere pålidelig trådløs forbindelse end tidligere generationer af mobilkommunikation og garanterer både båndbredde og svartid med stor præcision og høj sikkerhed.

Det betyder helt konkret, at 5G nu kan bruges til Industry 4.0 services, hvor det er maskiner, der kommunikerer med hinanden. Det betyder desuden, at mobilnettet ikke blot understøtter mobilt bredbånd, tale og M2M, men nu giver en reel mulighed for, at maskinerne kan kommunikere med hinanden og derfor løse opgaver mere selvstændigt.

5G Stand Alone frigiver medarbejdere til andre opgaver

Det giver mulighed for at anvende kamerarobotter i Tv-studier, droner der optæller produkter på et lager, eller droner/robotter der udfører ukrudtsbekæmpelse i landbruget. Der kan også være tale om at benytte robotter til at flytte ting eller overvåge større arealer. Flere af opgaverne kræver centimeternøjagtighed, hvilket 5G Stand Alone kan levere.

Foruden en mere smidig, effektiv og hurtig udførelse af forskellige typer af opgaver, kan 5G Stand Alone også frigøre menneskelige ressourcer til de opgaver, hvor mennesker ikke kan undværes.

Dansk 5G Innovation Hub & Testbed skal vise teknologiens potentialer

5G-mobilteknologi kan skabe nye muligheder for danske virksomheder. Med udrulningen af 5G kan virksomheder udvikle og kommercialisere forskellige innovative løsninger, der kan komme til gavn i en lang række brancher og industrier. Men det kræver, at aktørerne, der arbejder med 5G, taler sammen og samarbejder.

Hvordan virker 5G-teknologi, og hvad kan 5G-teknologi bruges til?

 • 5G er en global mobilkommunikationsteknologi, der er standardiseret under 3GPP, og som blev introduceret med 3GPP Release 15.  
 • 5G Stand Alone (3GPP Rel 16) er udrullet hos 20 % verdens mobiloperatører med offentlige netværk, og tilbydes også som private netværk
 • 5G er en standard, der bliver udviklet løbende frem mod 2030
 • Med introduktion af 3GPP Release 17 bliver den garanterede svartid mindre end 10 ms med 99.999 %
 • 5G-teknologien er hele tiden under udvikling, og 3GPP Release 18-standarden forventes at blive tilgængelig i midten af 2024 iflg. 3GPP, men først udrullet i 2026, 2027 eller senere
 • 5G tilbydes i dag på frekvenser fra 700 MHz til 26 GHz
 • 5G kan bruges i mange sektorer, herunder produktion, lagerstyring, medieproduktion, landbrug, logistik og sundhedssektoren.

Samarbejdspartnere i Dansk 5G Innovation Hub & Testbed