Effektiv vindenergi

Skal Danmark i 2050 være uafhængig af fossile brændstoffer, skal mængden af grøn energi øges betragteligt. Her vil vindenergi og specielt havvind være den største bidragsyder. Vi arbejder i FORCE Technology for at udvikle ny viden og teknologiske løsninger, der støtter op om vindindustrien nu og i fremtiden.

NA Image

Nøglerolle i den grønne omstilling

Vindmøller - både på land og til havs - spiller en nøglerolle i den grønne omstilling. Danmark er et foregangsland på området, og derfor kommer vi også til at være med helt fremme i udviklingen af de større, mere produktive, pålidelige og effektive vindmøller, som er nødvendige i fremtiden.

Når vindindustrien vokser, vokser dens kompleksitet også - med flere leverandører, flere tekniske installationer, større infrastruktur og dermed flere risici. Dette stiller større krav til håndtering og minimering af risici både kvantitativt og proaktivt - udfordringer, det er nødvendigt for den enkelte aktør at håndtere. Udviklingen indeholder i høj grad datadrevne teknologiske services til hele værdikæden, når vindindustrien udbygges for at medvirke til, at Danmark bliver klimaneutral og samtidig sikre en fortsat dansk vækst inden for vindenergi.
 
NA Image

Bæredygtige og digitale løsninger

FORCE Technology har, siden de første enkle vindmøller blev sat op, serviceret vindkraftindustrien, og vi er verdensledende inden for ydelser relateret til design, drift og vedligeholdelse af vindmøller og platforme. Det er derfor helt naturligt for os at tage del i udviklingen i den grønne og den digitale udvikling.

Fokus er mere end nogensinde på at reducere omkostninger og forbedre effektiviteten af vindmøller - fra design til end-of-life. Med udgangspunkt i vores uvildighed og høje faglighed er vi med til at udvikle bæredygtige og digitale løsninger, der sikrer, at industrien og alle tilknyttede og relaterede industrier fortsat udvikler sig, forbliver effektive og leverer nyskabende løsninger af høj kvalitet.
 

Fra design til end-of-life

For at sikre, at vindindustrien er med helt fremme, når det gælder udvikling af nødvendig teknologi, arbejder vi på at:

NA Image

Mere viden giver bedre beslutningsgrundlag

Sikre større viden og bedre beslutningsgrundlag for virksomheder involveret i vind-værdikæden. Uanset om det gælder de første stadier af design, test og validering, eller om det gælder produktion, installation, drift og vedligehold.
NA Image

Test- og facilitetsmiljøer

Sikre virksomheder bedre og hurtigere adgang til udviklings- og testmiljøer til udvikling af en mere effektiv, bæredygtig og sikker vindmølleindustri. 
NA Image

Forskning, udvikling og videndeling

Udvikle og dele ny viden, værktøjer og løsninger, der styrker dansk konkurrenceevne og datagrundlag for grøn vækst. Det gør vi bl.a. gennem forsknings- og udviklingsprojekter.
Lars Vesth

For mere information, kontakt

Lars Vesth

Executive vice president

T: +45 22 69 74 52