Tryghed er alfa og omega for vores kunder. Derfor lægger vi et stort arbejde i vores akkrediteringer og certificeringer.

ISO 17025

FORCE Technology er akkrediteret efter ISO 17025 for stort set alle ydelser på områderne kemisk analyse, prøvning og kalibrering:

ISO 17020

Følgende ydelser er akkrediteret efter ISO 17020. Akkreditering 9005.

  • Gas-retursystemer
  • Forlystelser
  • Online spil

ISO 9001

Vores kvalitetsledelsessystem er ISO 9001:2015-certificeret. Certifikat nr. 801287.

ISO 14001

Vores miljøledelsessystem er ISO 14001:2015-certificeret. Certifikat nr. 901670.

Maritime Training Providers

Vi er certificeret som ”Maritime Training Providers” til maritim efteruddannelse efter DNV-GL-ST-0029:2014-04.

Achilles & Sellihca

Vi er ligeledes kvalificeret i Achilles' JQS, Joint Qualification System for suppliers to the Oil Industry in Norway and Denmark, og i Sellihcas Nordic Utility Pre-Qualification System.

Udpeget teknisk service

Som udpeget teknisk service udfører vores EMC laboratorier test i henhold til UNECE R10.

Omfanget af testen omfatter ESA (Electronic Sub-Assemblies) og hele køretøjer. Vi kan levere testdokumentation til e1 (Tyskland) og e5 (Sverige) ordningen.

Vi er udpeget af:

Nationale referencelaboratorier

FORCE Technology er udpeget som referencelaboratorium indenfor følgende områder:

Fugtighedsmåling

Dansk nationalt referencelaboratorium for hovedområdet Masse, feltet Fugtighed.

Fagområde: Nationalt referencelaboratorium for fugtighed. Udpeget af Sikkerhedsstyrelsen.

Ekstern støj

Miljøstyrelsens referencelaboratorium for ekstern støj. Udpeget af Miljøstyrelsen.

Måling af emission

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften.

Udpeget af Miljøstyrelsen.

Metrologi

Sikkerhedsstyrelsens referencelaboratorium (DI) på felterne: kraft, tryk, volumen, densitet, gasflow, luftfugtighed og flow i andre væsker end vand.

Udpeget af Sikkerhedsstyrelsen.

EU notificeret organ

FORCE Technology er notificeret organ til direktiver/forordninger listet her: