Vores eksterne whistleblowerordning gør det muligt for vores medarbejdere, forretningsforbindelser og andre eksterne interessenter anonymt og trygt at oplyse, hvis de opdager uregelmæssigheder.

FORCE Technology er en ordentlig og redelig virksomhed med høj faglighed og styr på de gældende regler. Vi gør tingene korrekt, og man kan regne med os. Sådan skal det blive ved med at være, og derfor er det muligt for vores medarbejdere, forretningsforbindelser og andre eksterne interessenter anonymt og trygt at oplyse, hvis de opdager uregelmæssigheder.

Ingen medarbejdere, samarbejdspartnere eller andre skal frygte repressalier, hvis deres anmeldelse er foretaget i god tro.

FORCE Technology tager alle anmeldelser alvorligt og forpligter sig til at reagere hurtigt og kontant.

Hvad kan indberettes under whistleblowerordningen?

Man kan indberette enhver form for uetisk eller ulovlig adfærd og andre uregelmæssigheder – også alene på baggrund af en mistanke om, at det foregår.

Hvad skal ikke indberettes under whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen skal ikke bruges til at indberette kundeklager, klager over FORCE Technologys ydelser eller utilfredshed med ansættelsesvilkårene generelt.

Indberet uregelmæssigheder her.