ØKONOMISKE NØGLETAL 2020
MIO EURO
Omsætning
144,6
Dansk kommerciel omsætning 66,0
Udenlandsk kommerciel omsætning
63,1
Resultatkontrakter med Uddannelses- og Forskningsministeriet 11,5
Øvrig forsknings- og udviklingsomsætning 4,0
   
Forsknings- og udviklingsindsats 22,9
Eksternt finansieret forskning og udvikling 15,5
Egenfinansieret forskning og udvikling
7,4

 

ANTAL MEDARBEJDERE, GENNEMSNIT 2020 1.077
Dr. og ph.d.
41
Kandidatuddannede 287
Øvrigt teknisk personale
546
Øvrigt ikke-teknisk personale 203

Kontakt os, hvis du har behov for flere oplysninger eller har spørgsmål til vores regnskab.