ØKONOMISKE NØGLETAL 2019
MIO EURO
Omsætning
169.1
Dansk kommerciel omsætning 65.7
Udenlandsk kommerciel omsætning
89.0
Resultatkontrakter med Uddannelses- og Forskningsministeriet 11.5
Øvrig forsknings- og udviklingsomsætning 2.9
   
Forsknings- og udviklingsindsats 23.6
Eksternt finansieret forskning og udvikling 14.4
Egenfinansieret forskning og udvikling
9.2

 

ANTAL MEDARBEJDERE, GENNEMSNIT 2019 1.188
Dr. og ph.d.
39
Kandidatuddannede 315
Øvrigt teknisk personale
595
Øvrigt ikke-teknisk personale 239

Kontakt os, hvis du har behov for flere oplysninger eller har spørgsmål til vores regnskab.

 

ÅRSBERETNINGER
FORCE Technologys årsberetninger udkommer hvert år op til vores generalforsamling.