Læs om FORCE Technologys nye strategiske retning og se resultaterne for 2021 på vores årsrapport-site.

Du kan også downloade vores klimaregnskab.

ØKONOMISKE NØGLETAL 2021
MIO. EUR
Omsætning
136,74
Dansk kommerciel omsætning 62,67
Udenlandsk kommerciel omsætning
59,52
Resultatkontrakter med Uddannelses- og Forskningsministeriet 11,4
Øvrig forsknings- og udviklingsomsætning 3,1
   
Forsknings- og udviklingsindsats 20,9
Eksternt finansieret forskning og udvikling 14,5
Egenfinansieret forskning og udvikling
6,4

 

ANTAL MEDARBEJDERE, GENNEMSNIT 2021 973
Dr. og ph.d.
62
Kandidatuddannede 384
Øvrigt teknisk personale
359
Øvrigt ikke-teknisk personale 168

Kontakt os, hvis du har behov for flere oplysninger eller har spørgsmål til vores regnskab.