ØKONOMISKE NØGLETAL 2018
MIO EURO
Omsætning
171,2
Dansk kommerciel omsætning 71,1
Udenlandsk kommerciel omsætning
84,9
Resultatkontrakter med Uddannelses- og Forskningsministeriet 12,4
Øvrig forsknings- og udviklingsomsætning 2,9
   
Forsknings- og udviklingsindsats 26,7
Eksternt finansieret forskning og udvikling 15,3
Egenfinansieret forskning og udvikling
11,4

 

ANTAL MEDARBEJDERE, GENNEMSNIT 2018 1.333
Dr. og ph.d.
41
Kandidatuddannede 320
Øvrigt teknisk personale
688
Øvrigt ikke-teknisk personale 284

Kontakt os, hvis du har behov for flere oplysninger eller har spørgsmål til vores regnskab.

 

ÅRSBERETNINGER
FORCE Technologys årsberetninger udkommer hvert år op til vores generalforsamling.