Forretning og bæredygtighed går hånd i hånd

FORCE Technology har siden 2021 hvert år offentliggjort et klimaregnskab og en række ESGdata sammen med vores årsrapport. Dog er forventningerne til virksomheders arbejde med og rapportering af bæredygtighed steget – både hos kunder, samarbejdspartnere og i samfundet som helhed. Da vi fra 2025, som følge af EU’s Corporate Sustainability Reporting Directive, skal rapportere mere detaljeret indenfor ESG, har vi udvidet vores rapportering, så den nu dækker miljø (E), social ansvarlighed (S) og ledelse (G) bredere.

Vi arbejder aktivt med bæredygtighed

Selvom ESG-rapporteringen er en nyere disciplin for FORCE Technology, er bæredygtigheden det ikke. Vi har arbejdet aktivt med det i mange år, ikke mindst for vores kunder, og vi ser det som en forudsætning for succes – både som arbejdsplads, virksomhed og samfundsaktør. For forretning og bæredygtighed går selvfølgelig hånd i hånd.

  • Derfor handler vores vision om at gøre verden mere bæredygtig og sikker.
  • Derfor har vi en bæredygtighedsstrategi med tydelig governance, konkrete tiltag og klare mål.
  • Derfor dominerer den grønne omstilling vores strategiske markedsindsatser.
  • Og derfor rapporterer vi åbent, ærligt og transparent om vores arbejde med bæredygtighed.

Ligesom langt de fleste andre virksomheder er vi dog ikke i mål endnu, og der er endnu et stykke vej, før vi kan kalde os fx CO2-neutrale, fuldt mangfoldige eller helt fri for arbejdsulykker. Vi arbejder dedikeret på at blive bedre, og vi fortæller åbent om det, når vi ikke gør det godt nok.

I ESG-rapporten kan du både læse om de gode eksempler, og om de tilfælde, hvor vi stadig har udfordringer med at nå vores ambitioner – samt hvad vi vil gøre ved det.