Virksomheders konkurrenceevne er i dag langt hen ad vejen afhængig af, at medarbejdernes viden og kompetencer er opdaterede. Derfor stilles der høje krav til kvaliteten og brugbarheden af kurser, opkvalificering og videreuddannelse.

Overvejer du et kursus hos FORCE Technology?

Vi tilbyder en lang række kurser til privatpersoner og virksomheder, der ønsker at styrke den faglige profil og dermed virksomhedens konkurrenceevne. Alle vores kurser: 

  • tager udgangspunkt i aktuelle og relevante problemstillinger
  • holdes af erfarne og opdaterede undervisere
  • har høj deltagertilfredshed.

Relevante kurser med udgangspunkt i hverdagens udfordringer

Det væsentligste for os er, at du kan bruge den viden, du opnår på kurset i din hverdag. Derfor udvikler vi kurser med udgangspunkt i genkendelige emner og problemstillinger inden for dit fagområde. 

Vi gør en dyd ud af at drage paralleller til hverdagen og de forandringer, mange virksomheder til daglig udfordres af. Dette gælder f.eks. ændringer i lovkrav og standarder, stigende krav om kontrol og dokumentation, nye teknologier og teknologisk udvikling samt fremtidens udfordringer med bl.a. klimaædringer.

Relevans og aktualitet er derfor altid et fokusområde på vores kurser og er med til at øge tilfredsheden blandt vores kursister.

Erfarne undervisere på alle kurser

Vores undervisere er alle erfarne med deres eget faglige område og den pædagogiske indgangsvinkel til kursusundervisning.
 
Underviserne vedligeholder deres egen faglighed ved bl.a. selv at blive opdateret via arbejdsgrupper i national og international lovgivning og standardisering, forsknings- og udviklingsprojekter samt ved aktiv videns- og erfaringsudveksling.
 
Derudover sikrer vi, at underviserne altid er opdaterede på den nyeste pædagogiske viden samt metoder til videnoverførsel. 

Modulopbyggede og skræddersyede kurser

Kurserne i FORCE Technology tilbydes i høj grad som modulopbyggede kurser, du selv kan sammensætte, og som virksomhedstilpassede kurser målrettet en virksomheds konkrete behov.
 
Du kan vælge at deltage i et enkelt modul ad gangen og bygge videre ovenpå, når/hvis behovet for videreuddannelse opstår.
 
Vi tilbyder også at gennemføre skræddersyede kurser, der tilgodeser netop det behov eller de udfordringer, som din virksomhed har. 

Bliv klogere på de mange kurser, vi tilbyder i FORCE Technology herunder.